doc. Ing. Bc.

Marek Semela

Ph.D.

ÚSI, OAN – vedoucí

+420 54114 8912
Marek.Semela@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Standardy výkonu znalecké činnosti při posuzování průběhů a příčin dopravních nehod, zahájení: 01.06.2021, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Analýza kritických situací vznikajících při křížení jízdních koridorů vozidel, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Nová metodika ohledání místa dopravní nehody v rámci činnosti Policie ČR, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2019

  Analýza doby příčného přemístění vozidel na mokrém povrchu, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Analýza vybraných rušivých podnětů ovlivňujících pozornost řidiče při různých světelných podmínkách , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  FV30224, Vývoj zařízení pro identifikaci stopových prvků brzdné stopy, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

  Analýza chování řidičů s vybraným neurologickým onemocněním , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Analýza příčného přemístění vozidel na mokrém povrchu, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  TL01000216, Komplexní fyziologické monitorování řidiče s ohledem na psychologické faktory ovlivňující chování při jízdě, zahájení: 02.02.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Komplexní analýza vlivů vybraných rušivých podnětů na reakční dobu řidiče pomocí eyetrackingu a snímání biosignálů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Analýza možnosti odvrácení střetu vyhýbacím manévrem, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Analýza chování řidiče při jízdě přes nehodové přechody pro chodce na území města Brna za využití metody eyetrackingu, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Komplexní analýza reakční doby řidiče pomocí eyetrackingu a snímání biosignálů, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Využitelnost metody LIBS v rámci detekce brzdných stop pneumatik na různých druzích povrchu, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Analýza chování řidiče v reálném provozu za využití metody eyetrackingu, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Analýza pohybu karoserie osobního vozidla zejména při extrémních jízdních manévrech, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TD020239, Posilování právní jistoty při technickém posuzování dopravních nehod s chodci za snížené viditelnosti, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2013

  Rozvoj publikačních a tvůrčích aktivit ÚSI, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Konstrukce zařízení pro vyhodnocení doby pozorování objektu řidičem, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Rozvoj forenzních věd na VUT v Brně, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2010

  Sdílení zkušeností a dobrých praxí při analýze a prevenci silničních dopravních nehod, zahájení: 15.02.2010, ukončení: 30.05.2011
  Detail

  Rozvoj tvůrčích aktivit na Ústavu soudního inženýrství, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail