Detail projektu

Analýza chování řidiče při jízdě přes nehodové přechody pro chodce na území města Brna za využití metody eyetrackingu

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

Problematika tohoto projektu se specializuje na interakce řidič – okolí za různých podmínek prostředí. Detailněji je problematika projektu zaměřena na analýzu možností řidiče rozpoznávat nebezpečí, jeho smyslové vnímání a chování. Cílem je pomocí eyetrackingu získat a zpracovat podrobnější kvantifikované informace, které se týkají jízdních situací, kde dochází k přecházení chodců na nebezpečných přechodech pro chodce na území města Brna, a ty porovnat s informacemi o skutečných nehodách, které se na těchto přechodech udály.

Označení

ÚSI-J-16-3713

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Výsledky

MAXERA, P. Analýza chování řidiče při jízdě ve dne přes rizikové přechody pro chodce v městě Brně. Junior Forensic Science Brno 2016 - sborník příspěvků. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2016. s. 16-16. ISBN: 978-80-214-5336-4.
Detail

BELÁK, M.; MAXERA, P. Řidičova kontrola situace za vozidlem při jízdě v noci. Junior Forensic Science Brno 2016 - sborník příspěvků. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2016. s. 10-10. ISBN: 978-80-214-5336-4.
Detail

BELÁK, M.; MAXERA, P.; SEMELA, M.; KLEDUS, R.; BRADÁČ, A. Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem. ExFoS 2016 XXV. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství Sborník příspěvků. Brno: 2016. s. 35-41.
Detail

PANČÍK, J.; MAXERA, P.; BELÁK, M.; KLEDUS, R. Metóda pre spracovanie video záznamov z vozidlovej kamery s integrovaným snímačom polohy očí. Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 180-188. ISBN: 978-80-214-5600-6.
Detail

MAXERA, P.; BELÁK, M.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V. Analysis of Drivers Conduct while Driving over Three Different Pedestrian Crossings by Using Eyetracking Method. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, Novembre 24 - 25, 2016. 1. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. p. 1081-1091. ISBN: 978-86-916153-3-8.
Detail

STÁŇA, I.; BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O. Schopnost řidičů určit bezpečnostní vzdálenost. Sborník příspěvků z odborné konference Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. 2016. s. 65-75. ISBN: 978-80-904625-8-8.
Detail

BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O.; SEMELA, M.; SEKORA, J.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; KLEDUS, R. Analysis of Driver Reaction Time Using the Acquisition of Biosignals. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, November 24 - 25, 2016. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. p. 68-74. ISBN: 978-86-916153-3-8.
Detail