Detail projektu

Analýza střetu vozidla s chodcem za snížené viditelnosti

Období řešení: 02.05.2012 — 16.11.2012

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2012-05-02 - 2012-11-16)

O projektu

Úkolem projektu je provést komplexní analýzu nehodového děje a přezkoumat znalecké posudky z oboru dopravy a zodpovědět uvedené otázky položené opatřením policie. Na vznik a průběh předmětné nehody je možno usuzovat z fotodokumentace nehody, rozsahu a způsobu poškození vozidel, z korespondence poškození, zranění chodce a z výpovědí účastníků dané DN. Složitost projednávané kauzy spočívá v neznalosti místa dopadu chodce a absenci stop jednotlivých objektů. Složitost byla dána nutností konzultace vzniku poranění chodce, biomechanického hodnocení a nutností detailního modelování pohybu těla chodce.

Popis anglicky
The task of this project was to analyze the course of traffic accident and answer the questions of the police. The development and course of the accident can be deduced with the help of simulation from investigation file, especially photographs of accident, vehicle damage, correspondence of damage, injury description and statements of participants. It was necessary to revise previous reports from traffic and biomechanical branches and consult injury with forensic doctors.

Klíčová slova
chodec, vozidlo, nehoda, snížená viditelnost

Klíčová slova anglicky
pedestrian, vehicle, accident, reduced visibility

Označení

C1422

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (02.05.2012 - 16.11.2012)
Krajské ředitelství PČR
- objednatel (01.01.1900 - nezadáno)

Výsledky

KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A. Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti. Sborník příspěvků z odborné konference "Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil". Vyškov: 2013. s. 66-79. ISBN: 978-80-904625-4-0.
Detail

SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek k dopravní nehodě vozidla s chodcem. 2012. s. 1-2.
Detail

SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek k dopravní nehodě vozidla s chodcem. 2012. s. 1-41.
Detail