Detail projektu

Konstrukce zařízení pro vyhodnocení doby pozorování objektu řidičem

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Tento projekt se zabývá vyhodnocením reakční doby řidiče, především se zaměřením na úsek optické reakce. Hlavním cílem tohoto projektu je konstrukce vhodného a cenově dostupného měřícího zařízení, pomocí kterého bude možné tyto reakce a jejich časy vyhodnotit. Nedílnou součástí projektu budou také ověřovací měření provedená zkonstruovaným měřicím přístrojem.

Označení

ÚSI-J-13-2076

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Schejbal Jan, Ing. - hlavní řešitel
Belák Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bradáč Albert, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Výsledky

BRADÁČ, A. a kol. Zajímavé výsledky VaV činnosti ÚSI v oblasti analýzy silničních nehod. XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 113-120. ISBN: 978-80-214-4852-0.
Detail

BELÁK, M. MĚŘENÍ VIZUÁLNÍCH VJEMŮ ŘIDIČE. Juniorstav 2015 17. odoborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

SCHEJBAL, J.; JURNEČKA, P.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.: Haytham.Obd; Haytham.OBD - Vozidlová data v eyetrackingu. ÚSI VUT v Brně, Údolní 53, 602 00 Brno. URL: https://www.vutbr.cz/www_base/gigadisk.php?i=103570a69a. (software)
Detail

SCHEJBAL, J.; BELÁK, M.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.: eyetracker v1; Měřící soustava pro vyhodnocení doby pozorování objektu řidičem. ÚSI VUT v Brně, Údolní 53, 60200 Brno. URL: https://www.vutbr.cz/www_base/gigadisk.php?i=103565a31e. (funkční vzorek)
Detail