Detail projektu

Analýza doby příčného přemístění vozidel na mokrém povrchu

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

O projektu

Vyhodnocením příčného přemístění vozidel je při řešení otázky komplexní analýzy dopravních nehod nutné se zabývat vždy, pokud byl tento manévr součástí nehodového, nebo přednehodového děje. Cílem tohoto projektu bude vyhodnocení doby, potřebné pro provedení manévru příčného přemístění moderních vozidel na mokrém povrchu vozovky a to při proměnlivé hodnotě příčné vzdálenosti, o kterou se vozidla v průběhu manévru přemístí.

Označení

ÚSI-J-19-6096

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Výsledky

MIKULEC, R. Analýza jízdních zkoušek vozidel Škoda na mokrém povrchu. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. Brno: 2019. s. 177-184. ISBN: 978-80-214-5708-9.
Detail

MIKULEC, R. Nastavení parametrů ESP v simulačním programu pro vozidlo Škoda Superb. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2019. 2019. s. 43-49. ISBN: 978-80-214-5730-0.
Detail

TOKAŘ, S. Řetězové nárazy vozidel. Soudní inženýrství, 2019, roč. 30, č. 3, s. 2-12. ISSN: 1211-443X.
Detail

MIKULEC, R. Analýza vyhýbacích manévrů moderních vozidel. Sborník příspěvků ExFoS 2022. 2022. s. 105-113. ISBN: 978-80-214-6033-1.
Detail

MIKULEC, R. Analýza příčného přemístění vozidla na mokrém povrchu. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2020. 2020. s. 170-178. ISBN: 978-80-214-5829-1.
Detail

MIKULEC, R. Analiza przemieszczeń poprzecznych pojazdu na mokrej nawierzchni. Paragraf na drodze. Numer specjalny. Krakov (Cracow): Instytut Ekspertyz Sadowych, 2021. s. 149-158. ISBN: 978-83-87425-58-6.
Detail

MIKULEC, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; TOKAŘ, S.; BILÍK, M.; KŘIŽÁK, M.; BELÁK, M.; KLEDUS, R.; HARING, A.; RÁBEK, V. Obsolete or Viable? Revision of Lane-Change Manoeuvre Duration Empirical Calculation. ENERGIES, 2021, vol. 14, no. 24, p. 1-11. ISSN: 1996-1073.
Detail

TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; MIKULEC, R. Safe and comfortable ride of passangers in public transport. Proceedings / VII International Symposium NEW HORIZONS 2019 of Transport and Communications. Doboj, Bosna a Hecegovina: University of East Sarajevo, Faculty of transport and Traffic Engineering, 2019. p. 81-86. ISBN: 978-99955-36-79-4.
Detail