Detail projektu

Odstraňování překážek provozu na dálnici

Období řešení: 01.01.2019 — 31.01.2024

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2019-02-01 - 2024-01-31)

O projektu

Vytvoření standardů pro odstraňování překážek na dálnicích v ČR. Standardy odtahových služeb - Základní pravidla pro standardy technologických postupů odstraňování překážek provozu na vybraném úseku č.25 (exit 178 – 182) modernizace dálnice D1. Standardy technologických postupů odstraňování překážek na dálnicích a likvidace následků dopravních nehod – pro dálnice I. třídy. Standardy odtahových služeb pro dálnice II. třídy a silnice I. třídy (součinnost při přípravě požadovaných podkladů, zpracování podkladů k certifikaci včetně podání žádosti, podpora v průběhu celého procesu certifikace až do vydání certifikačního protokolu, příprava workshopu/prezentace po obdržení certifikace).

Klíčová slova
překážka na komunikaci, vyprošťování, nehoda, havárie, vozidlo

Označení

ŘSD - standardy

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
- příjemce (10.02.2022 - 31.01.2024)
Ředitelství silnic a dálnic
- objednatel (10.02.2022 - nezadáno)