Detail projektu

Komplexní fyziologické monitorování řidiče s ohledem na psychologické faktory ovlivňující chování při jízdě

Období řešení: 02.02.2018 — 31.12.2020

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

- plně financující (2018-04-20 - 2020-12-31)

O projektu

Řízení vozidla představuje vysokou kognitivní zátěž s poměrně nízkou fyzickou náročností, projevující se mentální únavou. Během samotného řízení také dochází ke vzniku řady situací, které způsobují řidiči stres. Tyto skutečnosti pak ovlivňují soustředění a reakční dobu řidiče, což může mít fatální důsledky. Současné postupy pro detekci únavy a stresu jsou značně nespolehlivé, zejména proto, že nevyužívají (či jen velmi omezeně) informace o fyziologických projevech řidiče prostřednictví vybraných biosignálů. Tento projekt proto kombinuje poznatky z psychologie, biomedicíny a soudního inženýrství, s cílem poskytnou hlubší analýzu pohledu na vztah mezi stresem, únavou a reakční dobou prostřednictvím analýzy vybraných biosignálů, videozáznamů, jízdních dat a psychického stavu řidiče.

Klíčová slova
Chování řidiče, únava, mentální stres, reakční doba, analýza silničních nehod, psychologický profil, měření a analýza biosignálů, počítačové vidění, sledování pohybů očí

Označení

TL01000216

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav biomedicínského inženýrství
- příjemce (20.09.2017 - nezadáno)
Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
- spolupříjemce (02.02.2018 - 31.12.2020)

Výsledky

NĚMCOVÁ, A.; SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; SMÍŠEK, R.; MÉZL, M.; HESKO, B.; BELÁK, M.; BILÍK, M.; MAXERA, P.; SEITL, M.; DOMINIK, T.; SEMELA, M.; ŠUCHA, M.; KOLÁŘ, R. Multimodal Features for Detection of Driver Stress and Fatigue: Review. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, 2021, vol. 22, no. 6, p. 3214-3233. ISSN: 1558-0016.
Detail