Detail projektu

Standardy výkonu znalecké činnosti při posuzování průběhů a příčin dopravních nehod

Období řešení: 01.06.2021 — 31.12.2023

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 5. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

- plně financující (2021-05-18 - 2023-12-31)

O projektu

Cílem a předpokládaným hlavním výsledkem projektu je harmonizace a inovace stávajících postupů při analýze dopravních nehod tak, aby znalci měli k dispozici jednotně aplikovaná kritéria pro interpretaci příčin a průběhu dopravní nehody ve formě standardů zakládajících metodický postup sloužící jako jednotně aplikovaný postup využitelný při výkonu znalecké činnosti v této oblasti. Existence standardizovaného postupu při znalecké činnosti, v podobě definovaných standardů, pak bude základem sloužícím jako jednotně aplikovaný postup využitelný při jmenování znalců a dohledu nad nimi v této oblasti.

Klíčová slova
analýza silniční nehody, soudní znalec, znalecký posudek, národní právní úprava

Označení

TL05000028

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
- příjemce (08.10.2020 - nezadáno)
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- spolupříjemce (01.06.2021 - 31.12.2023)

Výsledky

BRADÁČ, A.; KŘIŽÁK, M.; SEMELA, M.; ĎATKO, M.; VOJTÍŠEK, T. Analýza závažné dopravní nehody. Mikulov: 2021.
Detail

BRADÁČ, A.; KŘIŽÁK, M.; SEMELA, M.; ĎATKO, M.; VOJTÍŠEK, T. Moderní analýza závažné dopravní nehody. Mikulov: 2022.
Detail

KŘIŽÁK, M. Využití fotogrammetrie při ASN. ExFoS 2022 - Sborník příspěvků. Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2022. s. 62-74. ISBN: 978-80-214-6033-1.
Detail