Detail projektu

Analýza pohybu karoserie osobního vozidla zejména při extrémních jízdních manévrech

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Cílem tohoto projektu je vytvořit měřící soustavu zařízení za účelem analýzy pohybu karosérie osobních vozidel při extrémních jízdních manévrech. Zařízení bude zároveň vhodné k instalaci a využití na většině běžně používaných vozidlech v ČR. S použitím této měřící soustavy následně vytvořit základní databázi naměřených hodnot.

Označení

ÚSI-J-14-2503

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

KUNOVSKÝ, M. OPTICKO-GRAFICKÁ METODA VYHODNOCENÍ POHYBU KAROSÉRIE VOZIDLA. In Junior Forensic Science Brno 2014 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. s. 53-59. ISBN: 978-80-214-4935-0.
Detail

KUNOVSKÝ, M. Elektronický systém pro snímání pohybu karosérie vozidla. In Sborník anotací, Junior Forensic Science Brno 2015. duben 2015. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5145-2.
Detail

HARING, A. MANIPULACE S TACHOGRAFY, VLIV NA NĚKTERÉ SYSTÉMY NÁKLADNÍCH VOZIDEL. In Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. 2020. s. 126-137. ISBN: 978-80-214-5829-1.
Detail

KUNOVSKÝ, M.; SEMELA, M.; SVOZIL, M. Analysis of dynamic movement of vehicle body and its effects to vehicle crew using monitoring and measuring system. In Proceedings of International Scientific Conference "MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION - MOSATT 2015". Proceedings of International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT. 1st edition. Kosice, Slovakia: PERPETIS, s.r.o., 2015. p. 113-118. ISBN: 978-80-971432-2-0. ISSN: 1338-5232.
Detail

KUNOVSKÝ, M.; KLIŠOVÁ, J. Klonění karoserie vozidel Toyota Yaris při jejich brzdění. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2016. s. 15-18. ISBN: 978-80-214-5336-4.
Detail

KUNOVSKÝ, M.; SEMELA, M.: Snímač klonění karosérie; Univerzální měřící systém pro analýzu klonění karoserie vozidla. Laboratoře ÚSI. URL: http://disk1.usi.vutbr.cz/VaV/Kunovsky-FuVz.pdf. (funkční vzorek)
Detail