doc. Ing. Bc.

Marek Semela

Ph.D.

ÚSI, OAN – vedoucí

+420 54114 8912
Marek.Semela@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

2018 - 2019 habilitace v oboru Soudní inženýrství, téma habilitační práce: Systémové pojetí analýzy silničních nehod (doc.)

2005 - 2008 kombinované bakalářské studium programu „Teorie a praxe přípravného řízení trestního“ na Právnické fakultě MU v Brně, ukončeno 06/2008 (Bc.)

2002 - 2005 Ústav soudního inženýrství VUT v Brně – postgraduální studium technického znalectví v oboru Analýza silničních nehod a oceňování movitého majetku, ukončeno 01/2005

2002 - 2009 Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, doktorské studium v oboru Soudní inženýrství - technická analýza silničních nehod, (Ph.D.)

1997 - 2002 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Stavební, úpravárenské a zemědělské stroje, ukončeno 06/2002, (Ing.)  

1993 - 1997 Gymnázium J.Á. Komenského v Uherském Brodě

 

Přehled zaměstnání

2005 - současnost - Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, odborný pracovník

2005 - současnost - OSVČ v oblasti technického poradenství

2007 - současnost - znalec v oborech doprava a ekonomika