Detail projektu

Analýza chování řidiče v reálném provozu za využití metody eyetrackingu

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Problematika tohoto projektu se specializuje zejména na interakce řidič – okolí za různých podmínek prostředí. Detailněji je problematika projektu zaměřena na analýzu možností řidiče rozpoznávat potencionální nebezpečí, jeho smyslové vnímání a chování. Cílem je pomocí eyetrackingu získat a zpracovat podrobnejší kvantifikované informace, které se týkají jízdních situací, kde dochází: 1) k přecházení chodců 2) k analýze situace za vozidlem.

Označení

ÚSI-J-15-2812

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Výsledky

MAXERA, P. Analýza nehodových kritických přechodů pro chodce u dopravních nehod vozidel s chodci. Junior Forensic Science Brno 2015 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2015. s. 41-41. ISBN: 978-80-214-5145-2.
Detail

MAXERA, P.; KLEDUS, R.; SEMELA, M. Analysis of Drivers' Conduct while Driving over Pedestrian Crossing by Using Eyetracking Method. Proceedings of International Scientific Conference "MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION - MOSATT 2015". Proceedings of International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT. 1st edition. Kosice, Slovakia: PERPETIS, s.r.o., 2015. p. 140-146. ISBN: 978-80-971432-2-0. ISSN: 1338-5232.
Detail

MAXERA, P.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce. Soudní inženýrství, 2015, roč. 26, č. 1, s. 22-33. ISSN: 1211-443X.
Detail

MAXERA, P.; BELÁK, M.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V. Analysis of Drivers Conduct while Driving over Three Different Pedestrian Crossings by Using Eyetracking Method. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, Novembre 24 - 25, 2016. 1. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. p. 1081-1091. ISBN: 978-86-916153-3-8.
Detail

MAXERA, P. Analýza chování řidiče při jízdě ve dne přes rizikové přechody pro chodce v městě Brně. Junior Forensic Science Brno 2016 - sborník příspěvků. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2016. s. 16-16. ISBN: 978-80-214-5336-4.
Detail

BELÁK, M.; MAXERA, P. Řidičova kontrola situace za vozidlem při jízdě v noci. Junior Forensic Science Brno 2016 - sborník příspěvků. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2016. s. 10-10. ISBN: 978-80-214-5336-4.
Detail

BELÁK, M.; MAXERA, P.; SEMELA, M.; KLEDUS, R.; BRADÁČ, A. Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem. ExFoS 2016 XXV. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství Sborník příspěvků. Brno: 2016. s. 35-41.
Detail

MAXERA, P.: MOSATT 2015 - Modern Safety Technologies In Transportation. Zlatá Idka, Slovakia (16.09.2015)
Detail