Detail projektu

Zkoumání parametrů určující stáří pneumatik

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

O projektu

Navrhovaný projekt se bude zabývat analýzou změny mechanických vlastností pneumatik v závislosti na jejich stáří. Zároveň bude snaha určit vhodnou chemickou analýzu, která by vypovídala o stáří běhounové části pneumatiky. Výsledkem navrhovaného projektu by melo být určení parametrů, které vypovídají o reálném stáří pneumatiky a nezávislé zhodnocení pneumatik využívaných na území ČR.

Označení

ÚSI-J-22-7923

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jelínek David, Ing. - hlavní řešitel
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Výsledky

JELÍNEK, D. Sken pneumatiky zapomocí počítačové tomografie. Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2022.
Detail