Detail projektu

Atypická dopravní nehoda - střet dvou motocyklů

Období řešení: 27.06.2013 — 28.02.2013

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2013-06-27 - 2014-02-28)

O projektu

Hlavním cílem projektu bylo provést analýzu dopravní nehody motocyklů Ducati a Honda na křižovatce. V místě dopravní nehody byly také zjištěny a zadokumentovány dohledové podmínky ve směru jízdy obou motocyklů. Také byly provedeny prohlídky předmětných motocyklů, odměřený výšky a umístění jednotlivých poškození na motocyklu zatíženém příslušným řidičem. Následně bylo provedeno řešení předmětného nehodového děje pomocí simulačního programu Virtual CRASH 3.0. Při analýze nehodového děje se vycházelo z vyšetřené střetové konfigurace, kdy na geodeticky zaměřeném polygonu bylo nutné odvodit místo střetu, dle stop zanechaných na vozovce a zadokumentovaných PČR. Nejprve byl vyřešen střetový a postřetový pohyb motocyklů do jejich konečných poloh. Poté byly vytvořeny dvě varianty předstřetového pohybu podle výpovědi obou řidičů. Na základě těchto dvou odlišných průběhů nehodového děje byly analyzovány možnosti odvrácení střetu jednotlivých účastníků, vždy pro danou variantu. Důraz na metodický postup při řešení předmětné dopravní nehody, měl za výsledek znalecký posudek na vysoké vědecké úrovni, co do použitých pomůcek, metod a přístupu.

Popis anglicky
The task of this topic was to analyze the course of traffic accident and answer the questions of the court. The development and course of the accident can be deduced with the help of simulation from investigation file, especially photographs of accident, motorcycles damage, correspondence of damage and statements of participants.

Klíčová slova
motocykl, nehoda, kolize

Klíčová slova anglicky
motorcycle, traffic accident, collision

Označení

C1479

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (18.04.2014 - nezadáno)
Okresní soud
- objednatel (01.01.1900 - nezadáno)

Výsledky

Haring Andrej. ANALÝZA BRZDĚNÍ JÍZDNÍ SOUPRAVY V RŮZNÝCH PROVOZNÍCH REŽIMECH. Soudní inženýrství, 2021, roč. 32, č. 2, s. 1-13. ISSN: 1211-443X.
Detail

TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet dvou motocyklu C 1479. 2014.
Detail