Detail projektu

Využitelnost metody LIBS v rámci detekce brzdných stop pneumatik na různých druzích povrchu

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Spektroskopie laserem indukovaného mikroplazmatu(LIBS) je metoda schopná detekovat jednotlivé chemické prvky(v případě zařízení rLIBS i mimo chem. laboratoř-v rámci analýzy dopravních nehod tedy přímo na místě DN). V rámci předchozího specifického vysokoškolského výzkumu byla prokázána schopnost rLIBS detekovat opticky nezřetelnou brzdnou stopu pneumatiky na živičném povrchu, pro potvrzení obecné využitelnosti LIBS v oblasti detekce nezřetelných stop jsou nutné další série měření na různých površích, jejichž provedení je cílem tohoto projektu.

Označení

ÚSI-J-15-2821

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Výsledky

PROCHAZKA, D.; BILÍK, M.; PROCHAZKOVÁ, P.; BRADA, M.; KLUS, J.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; TICOVÁ, B.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; KAISER, J. Detection of visually unrecognizable braking tracks using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, a feasibility study. Spectrochimica Acta Part B, 2016, no. 118, p. 90-97. ISSN: 0584-8547.
Detail

BILÍK, M.; BELÁK, M.; KUŘE, A. Moderní metody detekce nezřetelných stop pneumatik na vozovce. JUFOS 2015. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 25-30. ISBN: 978-80-214-5145-2.
Detail