Detail projektu

Zhodnocení stavu oxidace pryžového materiálu pneumatik ve vztahu k jejich DOT kódu

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Navrhovaný projekt se bude zabývat tvorbou databáze mapující průběh oxidace pryžového materiálu pneumatik s různým stářím. Pro tvorbu databáze bude provedena vhodná chemická analýza, u které byla již provedena zkouška providitelnosti.

Označení

ÚSI-J-23-8293

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jelínek David, Ing. - hlavní řešitel
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)

Výsledky

JELÍNEK, D. Měření úrovně oxidace pneumatiky ve vztahu k jejímu stáří. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2023. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2023. s. 21-26. ISBN: 978-80-214-6165-9.
Detail