Detail projektu

Rozvoj publikačních a tvůrčích aktivit ÚSI

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace

- plně financující (2013-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Cílem projektu je rozšířit tvůrčí činnosti v rámci doktorského studijního programu oboru Soudní inženýrství a umožnit rozšíření publikačních a vědeckých aktivit doktorandů a akademických pracovníků.

Popis anglicky
Goal of the project is to widen creative activity in framework of doctoral study programme in the field of Forensic Engineering and to improve publication and research activity of doctoral students and academic staff.

Klíčová slova
výzkum, publikace, soudní inženýrství, forenzní vědy

Klíčová slova anglicky
research activity, publications, forensic science, forensic engineering

Označení

IPOD2013

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Výsledky

BAHENSKÝ, M. Hodnota podniku s důrazem na vlastní kapitál. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. Brno: 2013. s. 444-444. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

MADABHUSHI, S., HRUBÝ, J., WHAM, B. P. Experimentally investigating the influence of changing payload stiffness on outer loop iterative learning control strategies with shaking table tests. JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL, 2023, vol. 9.5.2023, no. 9.5.2023, p. 1-14. ISSN: 1077-5463.
Detail

STUDNAŘOVÁ, M. Rozdílné vlastnictví - případová studie. In Sborník příspěvků JuFoS 2013 - vědecká konference doktorského studia. Brno: 2013. s. 25-31. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

KAKÁČ, P. Využití diagnostických metod pro hodnocení technického stavu vozidel. In Sborník anotací - Junior Forensic Science Brno 2013. Brno: 2013. s. 76-76. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

KŘIŽÁK, M. POROVNÁNÍ VÍCETĚLESOVÝCH SYSTÉMŮ V PROGRAMECH VIRTUAL CRASH A PC-CRASH. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 58-58. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; HLAVÁČOVÁ, T. Rozsah škod vzniklých v souvislosti s pojistnou událostí - k.ú. Otrokovice (C 1459). Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. s. 1-71.
Detail

KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti v k.ú. Sebranice, okr. Blansko (C 1452). Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. s. 1-82.
Detail

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; URBAN, Z. Forenzní environmentalistika jako součást forenzních věd. In Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost. Univerzita obrany, 2013. s. 16-22. ISBN: 978-80-7231-928-2.
Detail

BRADÁČ, A. K některým problémům návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Soudní inženýrství, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 72-77. ISSN: 1211-443X.
Detail

SVOZIL, M. Výpočet odpisů nákladních vozidel při vyčíslení ztráty zisku. In Junior Forensic Science Brno 2013 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. s. 85-85. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Systémový přístup při forenzně-inženýrském zkoumání. In Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vědy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality. Pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr.h.c. mult k 70. narodeninám. 1. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 804-821. ISBN: 978-80-7380-440-4.
Detail

PRNKA, J. Železniční přejezdy a možnosti zvyšování bezpečnosti využitím nízkonákladového zabezpečení. In Sborník příspěvků z odborné konference "Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil". Vyškov: 2013. s. 80-90. ISBN: 978-80-904625-4-0.
Detail

MAZÁNKOVÁ, M. Zvyšování bezpečnosti silničního provozu v systémovém pojetí. In Sborník příspěvků z odborné konfernce "Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil". Vyškov: 2013. s. 116-121. ISBN: 978-80-904625-4-0.
Detail

MAZÁNKOVÁ, M. Odstupy nákladních vozidel. In Sborník příspěvků z odborné konfernce "Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil". Vyškov: 2013. s. 35-52. ISBN: 978-80-904625-4-0.
Detail

VERTAL, P. STOCHASTICKÁ SIMULÁCIA KRITICKÉJ SITUÁCIE NA KRIŽOVATKE – ODBOČOVANIE DO ĽAVA. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

VERTAL, P.; SEMELA, M. STOCHASTIC SIMULATION OF CRITICAL TRAFFIC SITUATIONS ONTO JUNCTION TURN-LEFT. In Sborník. Žilina: 2013. p. 1-5. ISBN: 978-80-554-0693-0.
Detail

KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; ŠEBESTA, P.; BRADÁČ, A. Stanovení výše investice spojené s částečnou demolicí a výstavbou domu v k.ú. Prášily. 2013. s. 1-154.
Detail

SCHEJBAL, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních vozidel (T4058). Brno: 2013. s. 1-28.
Detail

KLIKA, P. Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů. Sborník příspěvků. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. s. 61-73. ISBN: 978-80-214-4852-0.
Detail

BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V.; KREJČÍŘ, P. Úřední oceňování majetku 2014. Úřední oceňování majetku 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno., 2013. s. 1-314. ISBN: 978-80-7204-867-0.
Detail

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; FIDRICHOVÁ, I.; LUNEROVÁ, K.; KRÁLÍK, L. Problematika odběru vzorků nebezpečných látek pro forenzní účely s využitím metod inženýrství rizik. In ExFoS 2014 (Expert Forensic Science), XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. 2014. s. 311-317. ISBN: 978-80-214-4852-0.
Detail

BAHENSKÝ, M. Analýza a výzkum ocenění podniku ve veřejné dražbě nedobrovolné. In Sborník anotací. 2013. s. 80-80. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

CHLÁDEK, L. Vliv mikroekonomické politiky státu na realitní trh. In Sborník anotací. Brno: VUT Brno, 2013. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KUŘE, A. Dopravní nehoda nákladního vozidla Volvo a cyklistky (4087). 2014. s. 1-51.
Detail

KLIKA, P.; HRUBANOVÁ, M.; ŠMAHEL, M.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek (C1486) na ocenění areálu papíren Předklášteří pro účely restitučního řízení. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. s. 1-510.
Detail

KUNOVSKÝ, M. OPTICKO-GRAFICKÁ METODA VYHODNOCENÍ POHYBU KAROSÉRIE VOZIDLA. In Junior Forensic Science Brno 2014 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. s. 53-59. ISBN: 978-80-214-4935-0.
Detail

KLIŠOVÁ, J.; KUNOVSKÝ, M.; ŠMAHEL, M. ŠVARCSYSTÉM. In Junior Forensic Science Brno 2014 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. s. 17-21. ISBN: 978-80-214-4935-0.
Detail

KLIŠOVÁ, J. BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU. In Junior Forensic Science Brno 2014 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. s. 16-21. ISBN: 978-80-214-4935-0.
Detail

ŠIŠKA, A. PŘEDJÍŽDĚNÍ CYKLISTŮ A CHODCŮ. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2013. Brno: VUT v Brně, ÚSI, Údolní 244/53, 602 00 Brno, 2013. s. 53-53. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B., VEČEŘA, Z. Assessment of PAH in the surface soils of an urban area. In 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Conference Proceeding Volume 18. Energy and Clean Technologies, Issue 4.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2018. p. 189-194. ISBN: 978-619-7408-70-6. ISSN: 1314-2704.
Detail

BAHENSKÝ, M.; PUCHÝŘ, B. Regresní model hodnot stavebních závodů za období 2007-2014. Acta academica karviniensia, 2017, roč. 17, č. 3/2017, s. 18-30. ISSN: 1212-415X.
Detail

BRADÁČ, A.; KLIKA, P. K osnově znaleckého posudku o ceně nemovitých věcí ve vztahu k novému občanskému zákoníku. Soudní inženýrství, 2014, roč. 25, č. 1, s. 40-44. ISSN: 1211-443X.
Detail

KLIKA, P. Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů. Soudní inženýrství, 2014, roč. 25, č. 2-3, s. 158-167. ISSN: 1211-443X.
Detail

ŠEBESTA, P. Kombinace radiokarbonové a dendrochronologické metody pro stanovení stáří prvků dřevěných konstrukcí. In Sborník anotací konference JuFoS 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4935-0.
Detail

SVOZIL, M. VYČÍSLENÍ MAJETKOVÉ ÚJMY DOPRAVCE V DŮSLEDKU TOTÁLNÍ ŠKODY NA VOZIDLE A POŠKOZENÍ PŘEPRAVOVANÉHO NÁKLADU. In Junior Forensic Science Brno 2014 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. s. 66-66. ISBN: 978-80-214-4935-0.
Detail

COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Čelní střet vozidel VW Golf, Škoda Felicia a Škoda Octavia (4060). Brno: 2013. s. 1-52.
Detail

COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Série pojišťovacích podvodů. Střety BMW x VW, BMW x Citroën, BMW x Skoda (4084). Brno: 2014. s. 1-132.
Detail

KLIŠOVÁ, J. ÚVOD DO METODIKY STANOVENÍ VÝŠE BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ - I. Soudní inženýrství, 2014, roč. 25, č. X, s. 1-13. ISSN: 1211-443X.
Detail

KLIŠOVÁ, J.; BRADÁČ, A. Úvod do metodiky stanovení výše bezdůvodného obohacení - II. Soudní inženýrství, 2014, roč. 25, č. X, s. 1-9. ISSN: 1211-443X.
Detail

KLIŠOVÁ, J.; STUDNAŘOVÁ, M. Quantification of the amount unjust enrichment in relation to sale of a plot of load built up with a structure of another owner. In 2nd Annual International Interdisciplinary Conference AIIC2014. European Scientific Journal. Ponta Delgada: University of the Azores, 2014. p. 19-23. ISBN: 978-608-4642-25-1. ISSN: 1857-7881.
Detail

SCHÜLLEROVÁ, B.; MAXERA, P.; ADAMEC, V. VI. ročník odborné konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2014. Soudní inženýrství, 2014, roč. 25-2014, č. 2-3, s. 89-91. ISSN: 1211-443X.
Detail

BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehody vozidla Volkswagen (4121). Brno: 2014. s. 1-29.
Detail

SEMELA, M.; VERTAL, P.; VÉMOLA, A. Analýza vplyvu aktívnych bezpečnostných prvkov vozidiel na ochranu chodcov. Soudní inženýrství, 2014, roč. 25, č. 2-3, s. 111-120. ISSN: 1211-443X.
Detail

SEMELA, M.; COUFAL, T. Prezentace výsledků z čelní nárazové zkoušky s malým překrytím. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015. s. 19-37. ISBN: 978-80-214-5100-1.
Detail

BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet tří vozidel (4050 - doplněk). Brno: 2015. s. 1-17.
Detail

ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A.; BILÍK, M. Analýza kolizního děje (vybrzďování) na rychlostní komunikaci R10 (4139). 2015. s. 1-46.
Detail

KLIŠOVÁ, J.; STUDNAŘOVÁ, M. Stanovení výše bezdůvodného obohacení v souvislosti s prodejem pozemku zastavěného stavbou cizího vlastníka. In Sborník anotací Junior Forensic Science Brno 2015. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2015. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5145-2.
Detail

KLIŠOVÁ, J. Ke stanovení výše bezdůvodného obohacení ve stavebnictví. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015. s. 228-234. ISBN: 978-80-214-5100-1.
Detail

NYKODÝMOVÁ, V. Rozdílnost tvorby rozpočtu pro investiční výstavbu a rozpočtu, který má být součástí znaleckého posudku. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno. Brno: LITERA BRNO, 2016. s. 34-34. ISBN: 978-80-214-5336-4.
Detail

AL KHADDOUR, S.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B., OMAR-WARD, M. The role of Economics of Renewable Energies in a Achieving Economic Development in the Arab Countries. In Knowledge for Market Use 2017: People in Economics – Decisions, Behavior and Normative Models. International Scientific Conference Proceeding. Olomouc: 2017. p. 453-458. ISBN: 978-80-244-5233-3.
Detail

BAHENSKÝ, M. POROVNÁNÍ VÝNOSOVÉHO A MAJETKOVÉHO PŘÍSTUPU OCENĚNÍ PODNIKU S TRŽNÍ CENOU. In Sborník anotací. první. Brno: 2014. s. 400-400. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

BAHENSKÝ, M. KAPITÁLOVA STRUKTURA FIRMY S DŮRAZEM NA STAVEBNICTVÍ. In Sborník anotací. 2014. s. 64-64. ISBN: 978-80-214-4935-0.
Detail

BAHENSKÝ, M. ANALÝZA ZÁVISLOSTI VLASTNÍHO KAPITÁLU A HODNOTY STAVEBNÍCH ZÁVODŮ V ČESKÉ EKONOMICE V LETECH 2007-2014. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2017, roč. 24, č. 39 (1/2017), s. 5-15. ISSN: 1211-555X.
Detail

ŠMAHEL, M., ADAMEC, V., VÉMOLA, A., SEMELA, M., BRADÁČ, A., SCHEJBAL, J.: XXIV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství k výročí 50 let Ústavu soudního inženýrství. Brno (23.01.2015)
Detail

BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; ADAMEC, V.; ŠIMÁČKOVÁ, J.; SEMELA, M.; KLIKA, P.: ExFoS 2016. Brno (29.01.2016)
Detail

HONZOVÁ, M., TALPOVÁ, M., KUŘE, A., MAXERA, P., SCHEJBAL, J., SCHÜLLEROVÁ, B., ŠEBESTA, P.: Junior Forensic Science Brno 2014. Brno (23.04.2014)
Detail