Detail projektu

Modernizace výuky magisterského studijního programu Soudní inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně

Období řešení: 01.10.2010 — 30.09.2013

Zdroje financování

Evropská unie - OP VK - Oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání (2. výzva)

- plně financující (2010-03-02 - 2013-03-01)

O projektu

Obsahem projektu je inovace 11 hlavních předmětů navazujícího magisterského studijního programu Soudní inženýrství, zaměřená na zvýšení podílu přímé praktické výuky a zavedení nejnovějších teoretických poznatků, s bezprostřední vazbou na praxi. Vytvořeny budou studijní opory uvedených 11 předmětů. Modernizováno bude vybavení laboratoří. Inovace teoretické části výuky je zaměřena do oblasti expertních posouzení, ekonomických vyhodnocení, ocenění stavu, škod, analýzu průběhů nehod a škodních událostí v oboru stavebnictví a dopravy, včetně dovybavení laboratoří.

Označení

CZ.1.07/2.2.00/15.0151

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (02.03.2010 - nezadáno)

Výsledky

HLAVINKOVÁ, V. Tržní oceňování nemovitostí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. ISBN: 978-80-214-4557-4.
Detail

KLEDUS, R. Oceňování movitého majetku. Oceňování movitého majetku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014. ISBN: 978-80-214-5040-0.
Detail