Detail projektu

Analýza kritických situací vznikajících při křížení jízdních koridorů vozidel

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

O projektu

V provozu na pozemních komunikacích dochází ke kolizním situacím, které vznikají pří křížení jízdních koridorů vozidel. Nejčastěji se jedná o situace vznikající na úrovňových křižovatkách a kolize vozidel odbočujících vlevo s protijedoucími vozidly. Cílem projektu bude vyhodnocení dopravních situací, kdy vozidlu nebyla dána přednost v jízdě a přestože nedošlo ke střetu, vznikla kolizní situace. Tyto kolizní situace budou vyhodnoceny a analyzovány v rámci vztahu mezi technickou interpretací nehodového děje a jeho právním hodnocením.

Označení

ÚSI-J-21-7558

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Stáňa Ivo, Ing. - hlavní řešitel
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)