Detail projektu

Řešení problematiky výzkumu v oblasti oceňování silničních a zvláštních vozidel.

Období řešení: 26.02.2020 — 31.12.2021

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2020-02-26 - 2021-12-31)

O projektu

Cílem projektu je řešení problémových oblastí souvisejících s oceňováním vozidel. Hlavními problémy bylo zohlednit změny legislativy souvisejí s řešenou technickou oblastí, a to změny v oblasti cenového práva a práva znaleckého. Součástí projektu bylo provedení výzkumu na několika tisících vozidel Škoda Octavia, který byl zaměřen na posuzování vlivu poškození, resp. opravy na prodejnost vozidel. Vedlejším výstupem je zpracování problematiky do formy inovace znaleckého standardu, a to ve spolupráci technické rady složené z řad znalců a zástupců pojišťoven. Proběhla tedy mj. onovace znaleckého standardu č. I/2005 s ohledem na novou právní úpravu v oblasti oceňování, znaleckého práva a modernizaci konstrukce vozidel.

Klíčová slova
oceňování vozidel; cena; hodnota; užitnost; tržní hodnota; znalecký posudek;

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2021)
Česká kancelář pojistitelů
- objednatel (09.02.2022 - nezadáno)

Výsledky

KLEDUS, R. a kol. Znalecký standard č. I/2022. Oceňování silničních a zvláštních vozidel. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2021. 217 s. ISBN: 978-80-7623-076-7.
Detail