Detail projektu

Komplexní analýza vlivů vybraných rušivých podnětů na reakční dobu řidiče pomocí eyetrackingu a snímání biosignálů

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Cílem je projektu je pomocí eyetrackingu a snímání biosignálů z lidského těla detailně analyzovat reakční dobu řidiče. Analýza přispěje rovněž k objektivizaci reakční doby řidiče za situací, kdy může být jeho pozornost nadměrně rušena vnějšími vlivy. Kombinace eyetrackingu a snímání biosignálů z těla řidiče během jízdy nebývá příliš používáno, lze zde proto spatřovat potenciál k získání inovativních výsledků pro účely analýzy silničních nehod.

Klíčová slova
reakční doba; řidič, rozptylující podněty; eyetracking; biosignály

Klíčová slova anglicky
reaction time; driver, distraction; eyetracking; biosignals

Označení

FEKT/ÚSI-J-17-4481

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
- spolupříjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Ústav biomedicínského inženýrství
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

SVOZILOVÁ, V.; KOZUMPLÍK, J. Automatická detekce začátků svalové aktivity ke stanovení doby svalové odezvy řidiče. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 4, s. 43-49. ISSN: 1213-1539.
Detail

BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O. Analýza reakční doby řidiče se zaměřením na motorickou odezvu. Conference Proceedings of Junior Forensic Science Brno 2017. Brno: 2017. s. 7-12. ISBN: 978-80-214-5486-6.
Detail

VALLOVÁ, O.; SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; STÁŇA, I. Definition of the driver reaction time. Ceitec PHD Retreat II. 2017. p. 28-28. ISBN: 978-80-210-8550-3.
Detail

BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M. Case Study: Reaction Time of Children According to Age. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Elsevier, 2017. p. 408-413. ISSN: 1877-7058.
Detail

BUCSUHÁZY, K.; STÁŇA, I.; RYBKA, J.; SEMELA, M. THE COMPREHENSIVE ANALYSIS OF A HIGH RISK SITE: A CASE STUDY. In Proceedings of the 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure - CETRA 2018. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC CIVIL ENGINEERING, 2018. p. 1379-1385. ISBN: 978-953-8168-25-3.
Detail

BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; STÁŇA, I.; VALLOVÁ, O.; SEMELA, M.; JÍLEK, T.; BURIAN, F. ANALYSIS OF SELECTED DISTRACTING FACTORS INFLUENCING MOTORIC COMPONENT OF REACTION TIME USING ELECTROMYOGRAPHY. INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC DEVELOPMENT, LOGISTICS & SUSTAINABLE TRANSPORT. Croatia: 2017. p. 41-50. ISBN: 978-953-243-090-5.
Detail

STÁŇA, I.; BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; JÍLEK, T.; BURIAN, F.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O. Subjektivní vnímání bezpečnostní vzdálenosti. Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 225-232. ISBN: 978-80-214-5600-6.
Detail

BUCSUHÁZY, K.; STÁŇA, I.; SEMELA, M.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O. Analysis of selected types of advertisement influencing the driver´s visual attention in real road traffic. In Proceedings of the 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure - CETRA 2018. Road and Rail Infrastructure V. Zagreb: Department of Transportation University of Zagreb, 2018. p. 1083-1088. ISBN: 978-953-8168-25-3. ISSN: 1848-9850.
Detail

STÁŇA, I.; TOKAŘ, S.; BUCSUHÁZY, K.; BILÍK, M. Comparison of Utilization of Conventional and Advanced Methods for Traffic Accidents Scene Documentation in the Czech Republic. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Elsevier, 2017. p. 471-476. ISSN: 1877-7058.
Detail