Detail projektu

Komplexní analýza reakční doby řidiče pomocí eyetrackingu a snímání biosignálů

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

Problematika tohoto projektu se specializuje zejména na interakce řidič – okolí za různých podmínek prostředí. Cílem je pomocí eyetrackingu a snímání biosignálů z lidského těla určit délku trvání jednotlivých složek reakční doby. Eyetracking se ke sledování změn směru pohledu řidičů využívá běžně. Oproti tomu snímání biosignálů z těla řidiče během jízdy není klasickou variantou měření reakční doby, a proto zde lze spatřovat potenciál k získání inovativních výsledků pro účely analýzy silničních nehod.

Klíčová slova
Eyetracking, reakční doba, řidič, biosignály

Klíčová slova anglicky
Eyetracking, reaction time, driver, biosignals

Označení

FEKT/ÚSI-J-16-3549

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
- odpovědné pracoviště (12.01.2017 - nezadáno)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Ústav biomedicínského inženýrství
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Výsledky

SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K. ANALYSIS OF DRIVER MUSCLE RESPONSE: A SIMULATOR STUDY. 8. odborná konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2016. 2016. p. 34-41. ISBN: 978-80-214-5336-4.
Detail

MAXERA, P. Analýza chování řidiče při jízdě ve dne přes rizikové přechody pro chodce v městě Brně. Junior Forensic Science Brno 2016 - sborník příspěvků. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2016. s. 16-16. ISBN: 978-80-214-5336-4.
Detail

BELÁK, M.; MAXERA, P. Řidičova kontrola situace za vozidlem při jízdě v noci. Junior Forensic Science Brno 2016 - sborník příspěvků. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2016. s. 10-10. ISBN: 978-80-214-5336-4.
Detail

BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O.; SEMELA, M.; SEKORA, J.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; KLEDUS, R. Analysis of Driver Reaction Time Using the Acquisition of Biosignals. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, November 24 - 25, 2016. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. p. 68-74. ISBN: 978-86-916153-3-8.
Detail

VALLOVÁ, O.; SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; STÁŇA, I. Definition of the driver reaction time. Ceitec PHD Retreat II. 2017. p. 28-28. ISBN: 978-80-210-8550-3.
Detail

STÁŇA, I.; BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O. Schopnost řidičů určit bezpečnostní vzdálenost. Sborník příspěvků z odborné konference Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. 2016. s. 65-75. ISBN: 978-80-904625-8-8.
Detail

BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; PANÁČEK, V. Analýza reakční doby dětí. Proceedings of Expert Forensic Science 2016. Brno: 2016. s. 45-53. ISBN: 978-80-214-5321-0.
Detail

BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O. Analýza reakční doby řidiče se zaměřením na motorickou odezvu. Conference Proceedings of Junior Forensic Science Brno 2017. Brno: 2017. s. 7-12. ISBN: 978-80-214-5486-6.
Detail

MAXERA, P.; BELÁK, M.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V. Analysis of Drivers Conduct while Driving over Three Different Pedestrian Crossings by Using Eyetracking Method. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, Novembre 24 - 25, 2016. 1. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. p. 1081-1091. ISBN: 978-86-916153-3-8.
Detail