Detail projektu

Moderní metody dokumentace a analýzy poškození vozidel

Období řešení: 01.01.2021 — 31.12.2023

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž programu Doprava 2020+

- plně financující (2021-01-19 - 2023-12-31)

O projektu

S ohledem na to, že analýza poškození vozidel a stanovení rozsahu poškození je nezbytné pro správnou a přesnou analýzu nehodového děje je účelné stanovit jednotnou metodiku pro dokumentaci rozsahu poškození s ohledem na kompromis mezi finanční náročností, přesností a časovou náročností dokumentace a následného zpracování. Jak dokládají zkušenosti řešitelského týmu, rozdílný charakter a rozsah poškození vozidel vyžaduje využití různých přístupů k samotné dokumentaci již při ohledání vozidla. Analýza efektivnosti, využitelnosti a přesnosti vybraných metod měření a následné analýzy poškození (deformace) vozidla a nalezení dostatečně přesných a jednoduchých metod nebo kombinací jednotlivých metod, jejichž využití přinese minimalizaci odchylek výsledné kvantifikace deformační energie s přihlédnutím k charakteru poškození vozidla. Vybrané metody a jejich využitelnost bude experimentálně ověřena při dokumentaci reálných dopravních nehod. Z výstupů první fáze projektu, která mj. obsahuje dokumentaci poškození vozidel při reálných nehodách, bude možné vytvořit katalog charakteristických poškození vozidel v závislosti na typu kolizního oponenta a konfigurace střetu. Takovýto nástroj není v současné době k dispozici a znalec musí při posouzení vzájemné korespondence poškození posuzovat tento na základě zkušeností, dostupných podkladů z předmětné nehody a proveditelných analýz, popř. pátrat v dostupných výsledcích nárazových zkoušek. Podklady z předmětné nehody však bývají zejména při manipulovaných škodných událostech nedostatečné. V řadě případů by dostupnost katalogu charakteristických poškození mohla snížit náklady při znaleckém zkoumání např. snížením počtu realizovaných znaleckých experimentů. Snahou bude v rámci katalogu vytvořit kvalitní podklady pro kvantifikaci deformační energie. Stávající katalogy poškozených vozidel s kvantifikovanými parametry EES obsahují převážně zastaralé modely vozidel, přičemž výpočetní metody závisí zásadním způsobem na kvalitě dokumentace poškození vozidel. Mezi základní problémy komparace se staršími modely patří zejména neustálý vývoj v oblasti konstrukce motorových vozidel (použití moderních materiálů a tím zvyšování tuhosti karoserie vozidel, resp. řízené deformace vozidel atd.). Takováto komparace tak může vést k nesprávnému hodnocení parametru EES a následně i střetové rychlosti. Výstupy projektu přinesou zejména zpřesnění výstupů znaleckých posudků, a tedy zvýšení právní jistoty účastníků nehod. V dané problematice chybí aktuálně cílený výzkum a vývoj, projekt sleduje současné trendy v oboru. Řada postupů v praxi využívaných i znalostních databází je zastaralá a vyžaduje inovaci. I přes potenciální nástup záznamových zařízení má projekt louhodobý potenciál. Prvním důvodem je samotné stáří vozového parku v České republice a tedy značná doba, kterou lze předpokládat, než se technologie EDR (CDR, blackbox apod.) dostatečně rozšíří, aby mohla být obecně využívána při znaleckém zkoumání. Současně také analýza údajů z EDR dokládá, že získaná data je vždy nutné prostřednictvím analýzy dopravní nehody ověřit, jelikož za určitých okolností může dojít k chybnému zápisu či zkreslení. Negativní vliv může nastat v případě, kdy dochází k markantní deformaci, poškození řídící jednotky či samotné černé skříňky. Zkreslení může dále nastat z důvodu zpoždění algoritmu záznamu, nedostatečné paměti záznamu či při prokluzu kol během brzdění, akceleraci či smyku vozidla.

Klíčová slova
dopravní nehody, vozidlo, deformace, moderní metody, znalecký posudek

Klíčová slova anglicky
traffic accident, vehicle, deformation, modern methods, methodology, expert analysis

Označení

CK02000084

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2023)
Ústav automobilního a dopravního inženýrství
- spolupříjemce (01.01.2021 - 31.12.2023)

Výsledky

BUCSUHÁZY, K.; MORAVCOVÁ, P.; SEMELA, M.; BILÍK, M.; MIKULEC, R.; KŘIŽÁK, M.; BELÁK, M.; BRADÁČ, A.; DLUGOŠ, J.; ZŮVALA, R. Analýza poškození vozidel: Průvodce metodami dokumentace a kvantifikace deformační energie. 1. 1. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2023. 271 s. ISBN: 978-80-88655-00-8.
Detail

BUCSUHÁZY, K.; BILÍK, M.; MORAVCOVÁ, P.; BELÁK, M.; SEMELA, M.; MIKULEC, R.; KŘIŽÁK, M.; BRADÁČ, A.; MOTL, J.; TEREZA, M.; SEDLÁČKOVÁ, M.; RAK, M.; KOVAŘÍK, T.; DLUGOŠ, J.; ZŮVALA, R. Moderní metody dokumentace a analýzy poškození vozidla. Soudní inženýrství, 2023, č. 2, s. 22-31. ISSN: 2788-2764.
Detail

BUCSUHÁZY, K.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; KŘIŽÁK, M.; SEMELA, M.; BELÁK, M.; MIKULEC, R.; MORAVCOVÁ, P.; MOTL, J.: Workshop: Moderní metody dokumentace a analýzy a poškození vozidel. Hotel D1, Ostrovačice (20.11.2023)
Detail