Detail projektu

Nová metodika ohledání místa dopravní nehody v rámci činnosti Policie ČR

Období řešení: 01.01.2020 — 30.04.2022

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS)

- plně financující (2019-06-24 - 2022-10-27)

O projektu

Cílem projektu je inovace postupů Policie ČR pro získávání a zpracování informací při ohledání místa dopravní nehody. Budou experimentálně ověřeny metody ohledání místa dopravní nehody, které by mohla PČR využít pro časovou a nákladovou optimalizaci své činnosti a zároveň byly vytvořeny předpoklady pro eliminaci ekonomických a ekologických ztrát způsobených uzávěrou dopravních komunikací.

Klíčová slova
Dopravní nehoda; ohledání; metodika; totální geodetická stanice; rektifikace

Označení

VI3VS/677

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
- příjemce (01.01.2020 - 30.04.2022)
Ústav soudního inženýrství
- odpovědné pracoviště (26.09.2018 - 21.01.2021)
Středoevropský technologický institut
- spolupříjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Výsledky

KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BILÍK, M.; BELÁK, M.; BUCSUHÁZY, K.; KŘIŽÁK, M.; STÁŇA, I.; PROCHAZKA, D.: Metodika ohledání místa DN a Pokyn ředitele služby dopravní policie ČR; Interní akt řízení. Metodika sloužící jako podklad pro vydání pokynu ředitele služby dopravní policie se nachází na Ústavu soudního inženýrství a Prezidiu PČR, je rovněž přiložena jako součást.. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
Detail

KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BILÍK, M.; BELÁK, M.; BUCSUHÁZY, K.; KŘIŽÁK, M.; STÁŇA, I.; PROCHAZKA, D.: Metodika ohledání místa DN; Metodika ohledání místa dopravní nehody v činnosti PČR. Metodika se nachází na Ústavu soudního inženýrství a Prezidiu PČR.. (metodika schválená)
Detail