Habilitation procedures

 • Ing. Jiří Adámek, CSc.

  Faculty of Civil Engineering

  Branch: Materiálové inženýrství

  Procedure opening: 16.12.1992 Datum jmenování: 01.07.1993

 • Ing. Pavel Alexandr, CSc.

  Institute of Forensic Engineering

  Branch: soudní inženýrství

  Procedure opening: 01.03.2011 Datum jmenování: 17.02.2012

 • Ing. Ondřej Anton, Ph.D.

  Faculty of Civil Engineering

  Branch: Konstrukce a dopravní stavby

  Procedure opening: 24.05.2021 Datum jmenování: 07.12.2021

  habilitační práce

 • Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

  Fakulta stavební

  Branch: Konstrukce a dopravní stavby

  Procedure opening: 02.12.2013 Datum jmenování: 30.05.2014

 • Mgr. Irena Armutidisová

  Fakulta výtvarných umění

  Branch: Výtvarná tvorba

  Procedure opening: 27.02.2012 Datum jmenování: 29.10.2012

 • MgA Vasilij Artamonov

  Fakulta výtvarných umění

  Branch: Výtvarná tvorba

  Procedure opening: 02.02.2017 Procedure stopped: 24.11.2017

 • MgA. Vasil Artamonov

  Faculty of Fine Arts

  Branch: Výtvarná tvorba

  Procedure opening: 15.06.2021 Datum jmenování: 17.02.2022

  habilitační práce

 • Ing. Petr Bača, Ph.D.

  Faculty of Electrical Engineering and Communication

  Branch: Elektrotechnická a elektronická technologie

  Procedure opening: 31.10.2007 Datum jmenování: 05.06.2008

 • Ing. Miroslav Bajer, CSc.

  Faculty of Civil Engineering

  Branch: Teorie a konstrukce staveb

  Procedure opening: 04.04.2005 Datum jmenování: 01.11.2005

 • Ing. Marek Baláš, Ph.D.

  Fakulta strojního inženýrsví

  Branch: Konstrukční a procesní inženýrství

  Procedure opening: 27.09.2016 Datum jmenování: 11.04.2017

 • Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Branch: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

  Procedure opening: 21.02.2022 status: processing

 • RNDr. Milada Bartlová, Ph.D.

  Fakulta elektrotehcniky a komunikačních technologií

  Branch: Teoretická elektrotechnika

  Procedure opening: 08.12.2004 Datum jmenování: 20.06.2005

 • RNDr. Milada Bártlová, Ph.D.

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Teoretická elektrotechnika

  Procedure opening: 08.12.2004 Datum jmenování: 20.06.2005

 • Ing. Dalibor Bartoněk, CSc.

  Faculty of Civil Engineering

  Branch: Geodézie a kartografie

  Procedure opening: 21.02.2005 Datum jmenování: 01.12.2005

 • Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

  Fakulta podnikatelská

  Branch: Ekonomika a management

  Procedure opening: 20.09.2011 Datum jmenování: 17.02.2012

 • Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.

  Fakulta strojního inženýrství

  Branch: Aplikovaná fyzika

  Procedure opening: 25.11.2018 Datum jmenování: 01.04.2020

 • Ing. Karel Bartušek, DrSc.

  Faculty of Electrical Engineering and Communication

  Branch: Teoretická elektrotechnika

  Procedure opening: 11.02.2004 Datum jmenování: 22.06.2004

 • Ing. Pavol Bauer, Dr.

  Faculty of Electrical Engineering and Communication

  Branch: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

  Procedure opening: 15.06.2005 Datum jmenování: 29.11.2005

 • Ing. Petr Baxant, Ph.D.

  Faculty of Electrical Engineering and Communication

  Branch: Silnoproudá elektronika a elektroenergetika

  Procedure opening: 31.10.2007 Datum jmenování: 17.02.2009

 • Ing. Ladislav Bébar, CSc.

  Faculty of Mechanical Engineering

  Branch: Konstrukční a procesní inženýrství

  Procedure opening: 08.12.2003 Datum jmenování: 11.10.2004

Responsibility: Ing. Zdeňka Pavlačková, Ph.D.