Uchazeči o studium na VUT, kterým byla na území ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, jsou od 28. 3. 2022 osvobozeni od poplatku za podání přihlášky a poplatku za posouzení předchozího zahraničního vzdělání.
Dosud uhrazené poplatky se nevrací.
Зацікавлені у навчанні на VUT, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, з 28 березня 2022 року звільнені від збору за подання заяви та збору за процедуру щодо визнання освіти, отриманої за кордоном. Кошти, які були сплачені раніше, не повертаються.