Detail oboru

Geodézie, kartografie a geoinformatika

FASTZkratka: GIAk. rok: 2022/2023

Program: Geodézie a kartografie

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 5.3.2013Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Cílem bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie se standardní délkou studia 3 roky je, ve shodě se zákonem č. 111/1998 o vysokých školách,získání dostatečných teoretických, odborných a praktických poznatků a dovedností z oblasti geodetických a kartografických věd i věd příbuzných, které absolventovi umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu tohoto oboru, nebo bezprostředně uplatnit poznatky z bakalářského studia v zeměměřické a katastrální praxi.
Bakalářský studijní program je cíleně zaměřen jednak na přípravu k výkonu povolání, jednak jako základ pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu. V prvních 4 semestrech získá student potřebné znalosti z předmětů teoretického základu, odborného geodetického základu a z předmětů právních, ekonomických, z informatiky a ze všeobecného odborného základu. Na tyto základy navazují informace o geodetických a kartografických metodách a technologiích vyučovaných v odborných předmětech. Teoretické poznatky z odborných předmětů jsou prakticky aplikovány při ovládnutí moderní měřické a zpracovatelské techniky. Tyto předměty se neobejdou bez aktivního využívání výpočetní techniky nejen v učebnách, ale při terénních cvičeních. Součástí výuky je v každém ročníku několikatýdenní soustředěná výuka v terénu. Absolvent je vybaven znalostmi, které mu umožňují pracovat v oblasti katastru nemovitostí, při všech druzích mapování a při základních činnostech v oblasti inženýrské geodézie.

Klíčové výsledky učení

Absolvent je schopen pracovat s většinou geodatabází a vytvářet z nich požadované výstupy. Absolvent samostatně zvládá tvorbu map pro různé účely od přímého měření v terénu, přes zpracování získaných dat, tvorbu digitálních mapových a dalších výstupů, včetně vizualizačních aplikací. Absolvent je schopen zpracovávat podklady získané nejmodernějšími měřickými technologiemi (družicová měření, pozemní a letecká fotogrammetrie, pozemní a letecké skenování atd.). Hlavním cílem studia je vychovat teoreticky vzdělaného a prakticky vyškoleného odborníka pro většinu geodetických a kartografických činností aktuální praxe, který by měl být rovněž schopen pokračovat v dalším odborném studiu v rámci navazujícího magisterského studijního programu.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GA06Deskriptivní geometriecs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
GB01Fyzika I cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
GE01Geodézie Ics8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
GA01Matematika Ics8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
GU01Základy informatikycs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
GZ02Základy právacs2PovinnýzkP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GB03Fyzika II cs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
GE03Geodézie IIcs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
GE29Interaktivní grafické systémycs2PovinnýC1 - 26ano
GA04Matematika IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
GE04Teorie chyb a vyrovnávací počet Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
GE06Výuka v terénu Ics4PovinnýklVT - 360ano
GE26Základy programovánícs2PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GE02Aplikovaná optika a elektronikacs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
GE52Geodetické programycs2PovinnýC1 - 26ano
GE07Geodézie IIIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
GE10Mapování Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
GA05Matematika IIIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
GE09Počítačová grafika Ics4PovinnýklP - 26 / C1 - 26ano
GE08Teorie chyb a vyrovnávací počet IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GE51Databáze Ics2PovinnýC1 - 26ano
GV01Ekonomika cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
GE13Geodetické sítě cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
GE12Katastr nemovitostí Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
GE11Mapování IIcs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
GS01Nauka o krajině cs2PovinnýzkP - 26ano
GE14Výuka v terénu IIcs4PovinnýklVT - 360ano
GU52AutoCADcs2Povinně volitelnýC1 - 264887ano
GU51Informatika IIcs2Povinně volitelnýC1 - 264887ano
GU53Technologie Internetucs2Povinně volitelnýC1 - 264887ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GE15Fotogrammetrie Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
GE27Geografické informační systémy Ics3Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
GE16Inženýrská geodézie Ics8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
GE18Kartografie Ics7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
GE17Katastr nemovitostí IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
GZ53Komunikace a rétorikacs2Povinně volitelnýP - 264890ano
GZ51Psychologie cs2Povinně volitelnýP - 264890ano
GZ52Sociologie cs2Povinně volitelnýP - 264890ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY01Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
GE30Pozemkové úpravycs3PovinnýklP - 26 / C1 - 26ano
GH01Pozemní stavitelství a urbanizmuscs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
GA03Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
GE28Teoretická geodézie Ics8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
GE22Výuka v terénu IIIcs3PovinnýklVT - 80ano
GE54Dějiny zeměměřictvícs2Povinně volitelnýP - 264891ano
GE55Geografiecs2Povinně volitelnýP - 264891ano
GE56Meteorologie a klimatologiecs2Povinně volitelnýP - 264891ano
GV51Ekonomie cs2Povinně volitelnýP - 264892ano
GV52Marketing cs2Povinně volitelnýP - 264892ano
GV53Účetnictví cs2Povinně volitelnýP - 264892ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
4887 1 GU52, GU51, GU53
4890 1 GZ53, GZ51, GZ52
4891 1 GE54, GE55, GE56
4892 1 GV51, GV52, GV53