Detail předmětu

Počítačová grafika I

FAST-GE09Ak. rok: 2022/2023

Předmět počítačové grafiky, digitalizace obrazu (vzorkování, kvantování), teorie barev, CIE diagram, barevné modely, rozptylování barev. Uložení obrazu do vzorkovacích řádků, pásů, dlaždic. Komprese dat . Ztrátové a bezestrátové kompresní metody. Princip vektorových formátů, konverze dat z bitmapy do vektorového tvaru a zpět. Technické prostředky pro počítačovou grafiku, úprava obrazu, základy 3D grafiky

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Porozumět struktuře grafických formátů a práci s nimi, pochopit princip činnosti grafických zařízení a seznámit se základními algoritmy počítačové grafiky.

Prerekvizity

Fourierův rozvoj, maticový počet

Osnovy výuky

1. Úvod, digitalizace obrazu, aliasing.
2. Barvy, barevné modely
3. Teorie grafických formátů, fyzické a logické formáty dat, pásy, dlaždice.
4. Přímé a nepřímé uložení obrazu (paleta), platformové závislosti.
5. Komprese dat - bezeztrátové metody (Huffmanův kód, RLE, kvandrantový strom, prediktivní metody)
6. Komprese dat - ztrátové metody (Diskrétní kosinová transformace, fraktály, redukce barev, vektorová kvantizace)
7. Vektorová grafika, princip vektorových formátů, technologie C4.
8. Problematika konverze grafických formátů. Vektor - rastr a zpět.
9. Principy nejpoužívanějších grafických formátů (BMP, PCX, TIFF, JPEG, HPGL, DXF, ...)
10. Technické prostředky pro počítačovou grafiku - úvod, zobrazovací podsystém počítače (adaptéry, monitory,...), tiskárny, zapisovače, snímače.
11. Úprava obrazu. Korekce jasu, ekvalizace histogramu, nelineární transformace (warping, morphing) diskrétní konvoluce.
12. Transformace v rovině, ořezávání objektů
13. Základy 3D grafiky

Učební cíle

Zvládnout teorii grafických formátů, způsob uložení grafické informace do souboru, pochopit základní principy technických prostředků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Gonzales, R. C., Woods, R. E.: Digital Image Processing. Addison Wesley, 1993. (EN)
Foley–Dam–Feiner–Hughes-Philips: Computer Graphics: Computer Graphics: Princ.and Pract.. Addison Wesley, 1995. (EN)
Watt, A., Policarpo F.: The Computer Image. Addison Wesley, 1998. (EN)

Doporučená literatura

Klíma, Bernas, Hozman, Dvořák: Zpracování obrazové informace. Skriptum ČVUT Praha, 1996. (CS)
Šnorek: Technické prostředky poč. grafiky. Skriptum ČVUT Praha, 1996. (CS)
Žára, J., Beneš, B., Felkel, P.: Moderní počítačová grafika. Computer Press, 1998. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, digitalizace obrazu, aliasing. 2. Barvy, barevné modely 3. Teorie grafických formátů, fyzické a logické formáty dat, pásy, dlaždice. 4. Přímé a nepřímé uložení obrazu (paleta), platformové závislosti. 5. Komprese dat - bezeztrátové metody (Huffmanův kód, RLE, kvandrantový strom, prediktivní metody) 6. Komprese dat - ztrátové metody (Diskrétní kosinová transformace, fraktály, redukce barev, vektorová kvantizace) 7. Vektorová grafika, princip vektorových formátů, technologie C4. 8. Problematika konverze grafických formátů. Vektor - rastr a zpět. 9. Principy nejpoužívanějších grafických formátů (BMP, PCX, TIFF, JPEG, HPGL, DXF, ...) 10. Technické prostředky pro počítačovou grafiku - úvod, zobrazovací podsystém počítače (adaptéry, monitory,...), tiskárny, zapisovače, snímače. 11. Úprava obrazu. Korekce jasu, ekvalizace histogramu, nelineární transformace (warping, morphing) diskrétní konvoluce. 12. Transformace v rovině, ořezávání objektů 13. Základy 3D grafiky

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Adobe Photoshop 2.Adobe Photoshop 3.Adobe Photoshop 4. práce s VKM 5. práce s VKM 6. účelová mapa v MicroStation 7. účelová mapa v MicroStation 8. klasifikace obrazu ArcGIS 9. klasifikace obrazu ArcGIS 10. KOKEŠ - prostředí 11. KOKEŠ - kreba základních prvků 12. KOKEŠ - editace, buňky 13. zápočtový test