Detail předmětu

Fyzika II

FAST-GB03Ak. rok: 2022/2023

Základní zákony elektrostatického pole, polarizace dielektrika, práce a výkon elektrického proudu, obvody s ustálenými proudy, magnetické pole,obvody s časově proměnnými proudy, střídavý proud, vedení proudu v polovodičích,základní elektronické obvody, Maxwellova teorie elmg.pole,elektrické vlastnosti atmosféry, šíření elmag. vlnění v atmosféře, radiolokátory, měření časových intervalů, kmitočtu a fázového rozdílu, měření neelektrických veličin elektrickými metodami, základní typy snímačů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Výsledky učení předmětu

Základní teoretické a praktické znalosti v oblasti elektromagnetického pole a aplikací v měření neelektrických veličin elektrickými metodami.

Prerekvizity

Základní znalosti fyziky v rozsahu středoškolských osnov, základy vysokoškolské matematiky, derivace, integrace, jednoduché diferenciální rovnice.

Osnovy výuky

1.týden: Základní zákony elektrostatického pole, potenciál a intenzita.
2.týden: Vodič v elst. poli, kapacita vodiče a kondenzátoru. Polarizace dielektrika.
3.týden: Vedení proudu v látkách, práce a výkon. Obvody s ustálenými proudy.
4.týden: Magnetického pole, silové působení. Zákon elektromagnetické indukce. Magnetické vlastnosti látek.
5.týden: Obvody s časově proměnnými proudy, derivační a integrační obvody. Střídavý proud a jeho charakteristiky.
6.týden: Základní obvody, práce a výkon střídavého proudu. Trojfázové proudy.
7.týden: Vedení proudu v polovodičích, usměrňovače, zesilovače, směšovače, modulátory a demodulátory.
8.týden: Oscilátory a klopné obvody.
9.týden: Maxwellova teorie elmg.pole. Šíření elmg. vlnění v nevodivém izotropních prostředí. Vlastnosti atmosféry,ionosféra,šíření elmg. vlnění v atmosféře.
10.týden: Energie přenášená vlněním, vyzařování a příjem.
11.týden: Radiolokátor kmitočtový, impulzový a Dopplerův.
12.týden: Měření časových intervalů, kmitočtu a fázového rozdílu.
13.týden: Měření neelektrických veličin elektrickými metodami.

Učební cíle

Získání základních teoretických znalostí a zejména praktických znalostí, dovedností a návyků v oblastech fyziky: elektrické pole, magnetické pole a elektromagnetické pole.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.týden: Základní zákony elektrostatického pole, potenciál a intenzita. 2.týden: Vodič v elst. poli, kapacita vodiče a kondenzátoru. Polarizace dielektrika. 3.týden: Vedení proudu v látkách, práce a výkon. Obvody s ustálenými proudy. 4.týden: Magnetického pole, silové působení. Zákon elektromagnetické indukce. Magnetické vlastnosti látek. 5.týden: Obvody s časově proměnnými proudy, derivační a integrační obvody. Střídavý proud a jeho charakteristiky. 6.týden: Základní obvody, práce a výkon střídavého proudu. Trojfázové proudy. 7.týden: Vedení proudu v polovodičích, usměrňovače, zesilovače, směšovače, modulátory a demodulátory. 8.týden: Oscilátory a klopné obvody. 9.týden: Maxwellova teorie elmg.pole. Šíření elmg. vlnění v nevodivém izotropních prostředí. Vlastnosti atmosféry,ionosféra,šíření elmg. vlnění v atmosféře. 10.týden: Energie přenášená vlněním, vyzařování a příjem. 11.týden: Radiolokátor kmitočtový, impulzový a Dopplerův. 12.týden: Měření časových intervalů, kmitočtu a fázového rozdílu. 13.týden: Měření neelektrických veličin elektrickými metodami.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.týden: návody - seznámení s používanými metodami měření, metodami výpočtů, rozdělení úloh na celý semestr (cyklické střídání úloh pro dvojice studentů, seznámení s bezpečnostními předpisy pro práci na elektrických zařízeních ve studentských laboratořích 2.týden měření první laboratorní úlohy podle rozpisu 3.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 4.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 5.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 6.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 7.týden konzultace - opravy, doměření nedostatků a doplnění všech předchozích měření, opravy všech nepřijatých protokolů, odevzdání spočítaných příkladů 8.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 9.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 10.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 11.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 12.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 13.týden písemka a odevzdání protokolu z předchozího měření, zápočet Laboratorní úlohy: Stanovení rezistance přímou metodou Stanovení kapacity kondenzátoru přímou metodou Stanovení indukčnosti a kvality cívky přímou metodou VA charakteristika polovodičové diody Stanovení výstupní charakteristiky tranzistoru Stanovení náboje elektronu z charakteristiky tranzistoru Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem Stanovení součinitele teplotní roztažnosti Stanovení cejchovní křivky termočlánku Stanovení cejchovní křivky termistoru Stanovení cejchovní křivky termodiody Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla