Detail předmětu

Interaktivní grafické systémy

FAST-GE29Ak. rok: 2022/2023

Popis programu, jádro, nadstavby, prvky a jejich atributy. Pracovní prostředí, práce s pohledy a vrstvami. Zadávání příkazů, základní nastavení založení nového výkresu. Pracovní mřížka, kreslení základních prvků . Geometrické transformace prvků, pole prvků, modifikace prvků. Texty, mnohonásobné čáry, křivky, buňky. Práce s knihovnami buněk a multičar. Kótovací aparát, referenční výkresy. Speciální modifikace prvků, šrafování a vyplňování vzorem, měření. Práce s nadstavbou MGEO.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Schopnost vytvořit kresbu v prostředí MicroStation pro geodetické aplikace.

Prerekvizity

Používat počítač

Učební cíle

Zvládnout grafický systém Microstation v 5.0 resp. MicroStation 95 na úrovni znalých uživatelů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. prostředí Micrastation 2. kreslení čar (úsečky) 3. kreslení oblouků a kružnic 4. kreslení mnohoúhelníků 5. změna atributů prvků 6. texty 7. buňky 8. modifikace prvků 9. křivky 10. šrafování 11. referenční výkresy 12. kótování 13. nadstavba MGEO