Detail předmětu

Základy informatiky

FAST-GU01Ak. rok: 2022/2023

Principy činnosti počítačů - základní komponenty počítače, spolupráce procesoru s operační pamětí a periferním zařízením,
řadiče periferních zařízení, I/O porty, přerušení, DMA, standardní rozhraní počítače.
Operační systém počítače, jeho význam, struktura a klasifikace.
Hlavní úkoly operačního systému - správa procesů, paměti a systému souborů, použití OS z hlediska uživatele.
Počítačové sítě, Internet - principy, síťové protokoly a služby.
Základy zpracování hromadných dat.
Základy počítačové grafiky.
Počítačové zpracování dokumentů, základy typografie.
Pokročilé řešení inženýrských úloh v prostředí MS Excel.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Teoretický přehled o následujících oblastech výpočetní techniky a informatiky:
Principy činnosti počítačů
Základy architektury operačních systémů
Pricipy počítačových sítí
Úvod do homadného zpracování dat
Principy počítačové grafiky
Úvod do počítačové typografie
Praktické dovednosti využívání tabulkových procesorů

Prerekvizity

Základy informatiky ve středoškolském rozsahu

Osnovy výuky

1. Procesor a operační paměť, struktura paměti, reprezentace dat, instrukční sada.
2. Registry procesoru, paměťová sběrnice, klasifikace instrukcí.
3. Principy spolupráce s periferním zařízením, I/O řadiče, porty, přerušení, DMA. Pojem programu a podprogramu, zásobník, souborový systém.
4. Operační systémy, význam a klasifikace. Hlavní úkoly OS, správa procesů, správa paměti, správa periferních zařízení.
5. Hlavní principy a trendy MS Windows a Unix-like systémů, přístup k systému souborů, uživatelské prostředí.
6. Základy Internetu a jeho služeb. Otázky počítačové bezpečnosti.
7. Počítačová grafika, reprezentace barev, palety. Rastrové formáty uložení grafických dat.
8. Vektorové grafické formáty. Grafická primitiva, základní technologie grafické simulace reality.
9. Základy počítačové typografie, písmo, typografické míry, sazba, formát tiskoviny, základní programy na zpracování textu, jazyky pro popis stránky.
10. Důležité principy práce v prostředí MS Word – organizace dokumentu, styly, šablony, vkládání a správa objektů, problematika referencí.
11. Základy hromadného zpracování dat. Datové modely, primární a cizí klíče, datová integrita, obchodní pravidla a omezení, dotazovací jazyky.
12. Přehled používaných databázových nástrojů a jazyka SQL.
13. Prostředky pro práci s databází v prostředí MS Excel.

Učební cíle

Základní teoretické znalosti z informatiky použitelné v dalších předmětech. Kvalitní znalost tabulkových procesorů pro inženýrské výpočty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Milenkovic, M.: Operating Systems: Concepts and Design, Second Edition. McGraw-Hill, New York, 1992.
DODGE, M., DOUGLAS, C.S.: Mistrovství v Microsoft Excel 2010. COMPUTER PRESS, 2011. (CS)

Doporučená literatura

DEMBOWSKI, K.: Mistrovství v HARDWARE. COMPUTER PRESS, 2009. (CS)
NOVOTNÁ, H. a kol.: Základy informatiky. FAST VUT Brno, elektronické studijní opory, 2009. (CS)
DRÁB, M.: Jádro systému Windows. COMPUTER PRESS, 2011. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Procesor a operační paměť, struktura paměti, reprezentace dat, instrukční sada. 2. Registry procesoru, paměťová sběrnice, klasifikace instrukcí. 3. Principy spolupráce s periferním zařízením, I/O řadiče, porty, přerušení, DMA. Pojem programu a podprogramu, zásobník, souborový systém. 4. Operační systémy, význam a klasifikace. Hlavní úkoly OS, správa procesů, správa paměti, správa periferních zařízení. 5. Hlavní principy a trendy MS Windows a Unix-like systémů, přístup k systému souborů, uživatelské prostředí. 6. Základy Internetu a jeho služeb. Otázky počítačové bezpečnosti. 7. Počítačová grafika, reprezentace barev, palety. Rastrové formáty uložení grafických dat. 8. Vektorové grafické formáty. Grafická primitiva, základní technologie grafické simulace reality. 9. Základy počítačové typografie, písmo, typografické míry, sazba, formát tiskoviny, základní programy na zpracování textu, jazyky pro popis stránky. 10. Důležité principy práce v prostředí MS Word – organizace dokumentu, styly, šablony, vkládání a správa objektů, problematika referencí. 11. Základy hromadného zpracování dat. Datové modely, primární a cizí klíče, datová integrita, obchodní pravidla a omezení, dotazovací jazyky. 12. Přehled používaných databázových nástrojů a jazyka SQL. 13. Prostředky pro práci s databází v prostředí MS Excel.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy - sešit, list, buňka. Formát buňky z hlediska vzhledu a obsahu. Vestavěné datové typy a jejich vlastnosti. 2. Formule – úplná a částečná adresa. Jednoduché aritmetické formule a principy kopírování, absolutní a relativní adresy. 3.-5. Vestavěné funkce – matematické, řetězcové, datum a čas. 6.-8. Graf – typy a rozložení komponent. Definice datové řady grafu. Pokročilé formátování grafu. 9.-10. Inženýrské úlohy s využitím formulí a grafů, statistické zpracování dat. 11.-12. Kontingenční tabulky jako dotazovací jazyk. 13. Znalostní a dovednostní test.