Detail předmětu

Nauka o krajině

FAST-GS01Ak. rok: 2022/2023

Vývoj středoevropské krajiny, historický vliv člověka a jeho činnosti na krajinu a její vývoj, problémy fungování kulturní krajiny, základy pedologie, meteorologie a klimatologie ve vztahu ke krajině, vodohospodářská, meliorační a zemědělská problematika ve vztahu k půdnímu pokryvu, polyfunkční kostra a stabilní územní systémy, základní legislativa.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Získání základních znalostí o vývoji a fungování krajiny a vlivu člověka na ni.

Prerekvizity

Základní znalosti chemie, biologie a fyziky

Osnovy výuky

Vývoj středoevropské krajiny pod vlivem člověka.
Vývoj půdy - pedologie
Fyzikální procesy vývoje půdy.
Chemické procesy vývoje půd, půdní typy.
Atmosféra a její vliv na krajinu
Základní meteorologie
Klimatologie a vývoj krajiny.
Stabilita krajiny a ÚSES.
Udržitelný rozvoj a krajina
Základní legislativa

Učební cíle

Znalosti zákonitostí fungování krajiny, přehled krajinných typů, podstatu a zákonitosti jejich vzniku, vývoj a změny krajiny vlivem zásahů lidské civilizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ODUM, E.P.: Základy ekologie. Akademia Praha, 1977. (CS)
Currie, J.C.: Water and the Environment. Hong Kong : Ellis Horwood,, 1993. (EN)
VRÁNA, K. a kol.: Krajinné inženýrství. ČKAIT Praha, 1998. (CS)

Doporučená literatura

Warlamis, Makis: The New Design LandscapeVisions for Europe. New York I.DE.A., 1994. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vývoj středoevropské krajiny pod vlivem člověka. Vývoj půdy - pedologie Fyzikální procesy vývoje půdy. Chemické procesy vývoje půd, půdní typy. Atmosféra a její vliv na krajinu Základní meteorologie Klimatologie a vývoj krajiny. Stabilita krajiny a ÚSES. Udržitelný rozvoj a krajina Základní legislativa