Detail předmětu

Fotogrammetrie I

FAST-GE15Ak. rok: 2022/2023

Centrální projekce, rovinné transformace, prostorová podobnostní transformace. Normální případ, rozbor přesnosti. Měřické letecké kamery, ostrost zobrazení, rozlišovací schopnost . Plánování a provedení leteckého snímkování. Stereoskopické vidění a měření. Metody orientace jednoho snímku, orientace stereodvojice. Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení. Aerotriangulace, blokové vyrovnání. Blízká fotogrammetrie, základní postupy a aplikace. Pořízení digitálních snímků. Ortofotomapy. Úpravy obrazu, korelace. Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Schopnost vyhodnocovat snímky na digitální fotogrametrické stanici.
Provádět výpočty prvků orientace snímků, vyhodnocení jednodušších objektů.

Prerekvizity

středové promítání, vyrovnání měření

Osnovy výuky

1.Úvod do předmětu. Centrální projekce.
2.Transformace. Normální případ, rozbor přesnosti.
3.Měřické letecké kamery,ostrost zobrazení, rozlišovací schopnost. 4.Plánování a provedení leteckého snímkování.Stereoskopické vidění a měření.
5.Metody orientace jednoho snímku, orientace stereodvojice.
6.Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení.
7.Aerotriangulace, blokové vyrovnání.
8.Blízká fotogrammetrie, základní postupy.
9.Blízká fotogrammetrie, aplikace.
10.Získání digitálních snímků. Úpravy obrazu, korelace.
11.Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování.
12.Ortofotomapy.
13.Využití GPS a IMU ve fotogrammetrii.

Učební cíle

Získání znalostí o fotogrammetrických metodách měření.
Pořízení snímků, orientace snímků, vyhodnocení. Přesnost fotogrammetrických metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Hanzl V.: Fotogrammetrie I. AV CERM, 2001. ISBN 80-214-2049-9. (CS)

Doporučená literatura

Kraus, K.: Photogrammetry. Berlin: de Gruyter, 2007. ISBN 978-3-11-019007-6. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do předmětu. Centrální projekce. 2.Transformace. Normální případ, rozbor přesnosti. 3.Měřické letecké kamery,ostrost zobrazení, rozlišovací schopnost. 4.Plánování a provedení leteckého snímkování.Stereoskopické vidění a měření. 5.Metody orientace jednoho snímku, orientace stereodvojice. 6.Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení. 7.Aerotriangulace, blokové vyrovnání. 8.Blízká fotogrammetrie, základní postupy. 9.Blízká fotogrammetrie, aplikace. 10.Získání digitálních snímků. Úpravy obrazu, korelace. 11.Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování. 12.Ortofotomapy. 13.Využití GPS a IMU ve fotogrammetrii.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Aerotriangulace - vstupní údaje a měření navazovacích bodů - 2 týdny. Aerotriangulace - měření vlícovacích bodů, vyrovnání, analýza přesnosti - 2 týdny. Vyhodnocení vektrové mapy, sběr dat pro digitální model terénu - jen základy - 2 týdny. Ortofoto, mozaikování - 2 týdny. Tvorba jednoduchého 3D modelu metodou blízké fotogrammetrie - 2 týdny. Pokročilé nástroje pro tvorbu 3D modelu - 2 týdny.