Detail předmětu

Výuka v terénu III

FAST-GE22Ak. rok: 2022/2023

Vytyčení prostorové polohy budovy, vytyčení oblouku, zaměření podélného a příčného profilu.
Zaměření přirozeně signalizovaného vlícovacího bodu.
Měření délek různými metodami, posouzení přesnosti.
Určení výšek bodů přesnou nivelací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Schopnost vytyčit jednoduchý objekt, určit přirozeně signalizovaný bod pro leteckou aerotriangulaci. Počití GPS pro určení bodů bodového pole.

Prerekvizity

Práce s geodetickými přístroji, výpočet vytyčovacích prvků

Učební cíle

Schopnost provádět jednoduché vytyčovací úlohy, zaměření přirozeně signalizovaného vlícovacího bodu, použití GPS pro určení polohy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Richardus, P.: Project Surveying. A.A. Balkema Rotterdam, 1984. (EN)
Michalčák, O. a kol.: Inžinierská geodézia I. Alfa Bratislava, 1985. (SK)
Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach. Alfa Bratislava, 1990. (SK)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

80 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kontrola vytyčovací sítě 1 den. Vytyčení prostorové polohy budovy 1 den. Vytyčení oblouku, zaměření podélného a příčného profilu 1 den. Zaměření 4 přirozeně signalizovaných vlícovacích bodů 2dny. Měření délek různými metodami, posouzení přesnosti 1 den. Určení výšek bodů přesnou nivelací 2 dny.