Detail předmětu

Databáze I

FAST-GE51Ak. rok: 2022/2023

Základní pojmy databázové technologie, ANSI/SPARC úrovně, datové modely, architektura databázových systémů (DBS).
Konceptuální modelování, E/R diagramy,jazyky relačních DBS, jazyk SQL.
Relační model dat, teorie závislostí, normální formy.
Interní organizace dat, indexování, hašování.
Bezpečnost a integrita dat, trigery, transakční zpracování. Distribuované DBS, architektura klient – server, současné trendy rozvoje databázové technologie – postrelační systémy.
Databáze v geografických informačních systémech (GIS).
Databázové systémy Mircosoft Access, Oracle SQL plus.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Schopnost navrhnout jednoduché databáze v MS Access.

Prerekvizity

Počítačová gramotnost

Učební cíle

Teorie relačních databázových systémů. Tvorba tabulek relací, dotazů. Základy jazyka SQL.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Date, C.F.: An Introduction to Database System. Addison-Wesley, 1995. (EN)
Korth H.,F. Silberschatz A.: Database System Concepts. Mc Graw-Hill, 1996. (EN)
Pokorný J.: Databázová abeceda. Science Valetiny, 1998. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

• Základní pojmy databázové technologie • Konceptuální modelování, E/R diagramy, jazyky relačních DBS, jazyk SQL. • Relační model dat, teorie závislostí, normální formy. • Interní organizace dat, indexování, hašování. • Bezpečnost a integrita dat, trigery, transakční zpracování • Databáze v geografických informačních systémech (GIS). • Databázové systémy Mircosoft Access, Oracle, SQL plus