Detail předmětu

Základy práva

FAST-GZ02Ak. rok: 2022/2023

Systém práva českého státu, jeho vývoj a postavení ve světovém kontextu jako součást "Evropského práva". Nejvyšší právní normy našeho státu tvořící ústavní pořádek České republiky. Ústava ČR a rozdělení moci ve státě. Moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní. Úprava základních lidských práv a svobod. Přehled všech možností a způsobů podnikání. Podnikání fyzických a právnických osob podle občanského a obchodního zákoníku a živnostenského zákona. Podnikání na základě autorizace. Základní pracovněprávní vztahy. Náležitosti pracovní smlouvy. Správní delikty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu a seznámí se se základními právními pojmy a systémem právních norem. Získá přehled možností a způsobů podnikání v ČR. Dále student získá přehled o pracovněprávních vztazích, pracovní smlouvě a o pracovních dohodách v praxi.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané na střední škole.

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy.
2. Právní řád České republiky, přehled oborů,které tvoří systém práva
ČR a jeho návaznost v rámci "Evropského práva".
3. Nejvyšší právní normy našeho státu, Ústava České republiky.
4. Rozdělění moci ve státě, moc zákonodárná.
5. Moc výkonná.
6. Moc soudní.
7. Listina základních práv a svobod.
8. Úprava základních lidských práv, politická práva, práva
národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní
práva.
9. Přehled všech možností a způsobů podnikání v ČR.
10.Podnikání fyzických a právnických osob.
11.Obchodní společnosti, jejich základní znaky, postavení společníků.
12.Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.
13.Správní delikty

Učební cíle

Seznámení se základními právními pojmy a systémem právních norem v České republice. Získání přehledu možností a způsobů podnikání. Získání přehledu o pracovněprávních vztazích, pracovních smlouvách a dohodách v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Úplné znění: Ústava ČR a Listina základních práv a svobod. Ostrava : Sagit, 2009.

Doporučená literatura

Úplné znění: Občanský a obchodní zákoník.. Ostrava : Sagit, 2009.
Úplné znění: Zákoník práce. Ostrava : Sagit, 2009.
Úplné znění: Živnostenský zákon. Sagit : Ostrava, 2009.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky: 1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy. 2. Právní řád České republiky, přehled oborů,které tvoří systém práva ČR a jeho návaznost v rámci "Evropského práva". 3. Nejvyšší právní normy našeho státu, Ústava České republiky. 4. Rozdělění moci ve státě, moc zákonodárná. 5. Moc výkonná. 6. Moc soudní. 7. Listina základních práv a svobod. 8. Úprava základních lidských práv, politická práva, práva národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva. 9. Přehled všech možností a způsobů podnikání v ČR. 10.Podnikání fyzických a právnických osob. 11.Obchodní společnosti, jejich základní znaky, postavení společníků. 12.Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy. 13.Správní delikty