Detail předmětu

Geodetické sítě

FAST-GE13Ak. rok: 2022/2023

Polohové sítě dvou a třírozměrné. Metody budování, stabilizace a signalizace bodů. Převod měřených veličin do zobrazovací roviny. Sítě s měřenými osnovami směrů a délkami, družicové sítě. Vyrovnání souřadnic bodu v rovinných sítích, vyrovnání trojrozměrných sítí. Lokální sítě, volná síť. Analýza přesnosti vyrovnaných souřadnic a jejich funkcí. Transformace rovinných a prostorových sítí. Současné metody a technologie budování bodových polí. Projekt geodetické sítě. Výškové sítě. Převody měřených převýšení. Vyrovnání nivelačních pořadů a sítí v ČSNS a přesných plošných sítí. Údržba a obnova sítí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student se naučí založit, zaměřit a vyrovnat geodetické sítě.

Prerekvizity

Metody vyrovnání, maticový počet, lokální extrémy funkce více proměnných. Podobnostní transformace souřadnic.

Osnovy výuky

1. Opakování vybraných pojmů z lineální algebry a operací s maticemi. Lokální (účelové) geodetická sítě.
2. Příprava měřených veličin
3. Zprostředkující vyrovnání - rovnice pozorování - linearizace rovnic - rovnice oprav
4. Analýza výsledků zprostředkujícího vyrovnání. Chybová elipsa.
5. Zprostředkující vyrovnání vázané podmínkami. Diferenciální podobnostní transformace.
6. Volná síť, definice a účel volby volné sítě.
7. Shodnostní a podobnostní transformace v rovině a prostoru. Odvození rovnic.
8. Síť tvořená vektory z GNSS měření. Transformace vektoru na fiktivní měření, transformace kovarianční matice
9. Etapy realizace geodetické sítě
10. Záloha

Učební cíle

Naučit se založit, zaměřit, vyrovnat a posoudit kvalitu geodetické sítě

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Nevosád, Z.: Geodézie VI. VA Brno, 1984. (CS)
Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach. Alfa Bratislava, 1990. (SK)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Opakování vybraných pojmů z lineální algebry a operací s maticemi. Lokální (účelové) geodetická sítě. 2. Příprava měřených veličin 3. Zprostředkující vyrovnání - rovnice pozorování - linearizace rovnic - rovnice oprav 4. Analýza výsledků zprostředkujícího vyrovnání. Chybová elipsa. 5. Zprostředkující vyrovnání vázané podmínkami. Diferenciální podobnostní transformace. 6. Volná síť, definice a účel volby volné sítě. 7. Shodnostní a podobnostní transformace v rovině a prostoru. Odvození rovnic. 8. Síť tvořená vektory z GNSS měření. Transformace vektoru na fiktivní měření, transformace kovarianční matice 9. Etapy realizace geodetické sítě 10. Záloha

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Matematické základy vyrovnání MNČ - v maticovém vyjádření 2. Příprava měřených veličin pro vyrovnání 3. Rovnice měření, linearizace, rovnice oprav 4. Zprostředkující vyrovnání 5. Analýza výsledků vyrovnání 6. Střední chybová elipsa 7. Podobnostní transformace, korekce transformovaných souřadnic váženými průměry. 8. Přehled komerčních programů pro vyrovnání geodetických sítí 9. Vyrovnání sítě tvořené vektory GNSS 10. Zápočet