Detail předmětu

Geodézie III

FAST-GE07Ak. rok: 2022/2023

Teoretický základ a využití transformací v rovině a prostoru. Speciální směrová měření - gyroskopická a magnetická měření. Centrace měřených směrů a délek. Princip, měření a zpracování GPS/GLONASS. Zaměření podzemního vedení a objektů včetně případného vyhledání podzemního vedení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o problematice transformací, orientaci geodetických sítí, gyroskopických a magnetických měření a základy metod kosmické geodézie.

Prerekvizity

Standardní znalost matematiky, geometrie a fyziky. Zvládnutí základních technologií geodetických měření a výpočtů.

Osnovy výuky

1. Trigonometrická nivelace
2. Transformace praovúhlých rovinných souřadnic v geodézii.Výpočet parametrů transformace vyrovnáním MNČ.
3. Shodnostní, podobnostní, afinní a projektivní transformace. Korekce transformovaných souřadnic váženými průměry
4. Tranformace prostorových praovůhlých souřadnic. Rotační matice. Výpočet parametrů vyrovnáním MNČ
5. Základy GNSS - GPS, GLONAS a další.
6. Signály GNSS, navigační zpráva, korekce měření.
7. Rovnice kódového a fázového měření. Rešení autonomního určení polohy
8. Diferencování a lineární kombinace kódových a fázových měření - princip a účel
9. Systémy diferenčního GNSS, aplikace GNSS
10. Vybrané metody směrové orientace - gyroskopická měření. Převod azimutu na směrník.
11. Vybrané metody směrové orientace - magnetická měření.
12. Vyhledáíní ztraceného bodu o známých souřadnicích
13. Další vývoj technologií v geodézii.

Učební cíle

Získání přehledu o problematice transformací. Základy měření a orientace geodetických sítí. Gyroskopická a magnetická měření. Základy metod kosmické geodézie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Abelovič,J a kol.: Meranie v geodetických sietach. Alfa Bratislava, 1990. (SK)
James M. Anderson, Edward M. Mikhail: Surveying, Theory and Practice. WCB McGraw - Hill, 1998. (EN)
Nevosád, Z. Vitásek, J. Bureš, J.: Geodézie IV. CERM Brno, 2002. (CS)
Heribert Kahmen: Angewandte Geodasie Vermessungs-kunde. Walter de Gruyter and Co., Berlin, 2006. (DE)

Doporučená literatura

Nevosád.Z: Geodézie VII. VA Brno, 1993. (CS)
Nevosád, Z. Vitásek,J.: Geodézie I. CERM Brno, 1999. (CS)
Vitásek,J. Nevosád, Z. Soukup, F.: Geodézie II. VUTIUM Brno, 1999. (CS)
Nevosád, Z. Vitásek, J.: Geodézie III. VUTIUM Brno, 2000. (CS)
Paul R. Wolf, Charles D. Ghilani.: Elementary surveying an introduction to geomatics. Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, 2002. (EN)
Fišer Z., Vondrák J.: Mapování II. CERM Brno, s. r. o., 2004. (CS)
Ježo J., Sokol Š., Vybíral P.: Geodézia II, Elektronické meranie dľžok. STU v Bratiskave, Stavebná fakulta, 2005. (SK)
Foral J., Vondrák J.: Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky. Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007. (CS)
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS. Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008. (CS)

Kratochvíl, Vlatimil. Globální navigační satelitní systémy (GNSS). Modul [GE07-M01]: Brno : Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2012.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Trigonometrická nivelace 2. Transformace praovúhlých rovinných souřadnic v geodézii.Výpočet parametrů transformace vyrovnáním MNČ. 3. Shodnostní, podobnostní, afinní a projektivní transformace. Korekce transformovaných souřadnic váženými průměry 4. Tranformace prostorových praovůhlých souřadnic. Rotační matice. Výpočet parametrů vyrovnáním MNČ 5. Základy GNSS - GPS, GLONAS a další. 6. Signály GNSS, navigační zpráva, korekce měření. 7. Rovnice kódového a fázového měření. Rešení autonomního určení polohy 8. Diferencování a lineární kombinace kódových a fázových měření - princip a účel 9. Systémy diferenčního GNSS, aplikace GNSS 10. Vybrané metody směrové orientace - gyroskopická měření. Převod azimutu na směrník. 11. Vybrané metody směrové orientace - magnetická měření. 12. Vyhledáíní ztraceného bodu o známých souřadnicích 13. Další vývoj technologií v geodézii.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Trigonometrická nivelace - 1 2. Trigonometrická nivelace - 2 3. Výpočet parametrů shodnostní a podobnostní (Helmertovy) transformace MNČ - 1 4. Výpočet parametrů shodnostní a podobnostní (Helmertovy) transformace MNČ - 2 5. Vybavení pro GNSS 6. Statická, rychlá statická a pseudokinematická metoda měření GPS - 1 7. Statická, rychlá statická a pseudokinematická metoda měření GPS - 1 8. Zpracování statického a pseudokinematického měření - 1 9. Zpracování statického a pseudokinematického měření - 2 10. Měření v reálné čase 11. Gyroskopická orientace - azimut 12. Vyhledáíní ztraceného bodu o známých souřadnicích 13. Záloha