prof. RNDr.

František Krčma

Ph.D.

FCH, ÚFSCH – Deputy Director of Department

+420 54114 9312, +420 54114 9407
krcma@fch.vut.cz

Send BUT message

prof. RNDr. František Krčma, Ph.D.

Projects

 • 2024

  Fyzikálně chemické procesy pro budoucí aplikace, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Mezioborový výzkum - biochemie, fyzikální chemie, biotechnologie, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Výzkum pokročilých fyzikálně chemických procesů pro aplikace, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Rozvoj mezioborového přístupu – fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Syntéza měřících metod pro dostupnou analýzu zdrojů plazmatu , zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Fyzikálně-chemických procesy pro smart aplikace, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Synergie fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Výzkum fyzikálně-chemických procesů pro budoucí pokročilé aplikace, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Průsečíky fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie v moderních aplikacích , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich pokročilé aplikace, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie, zahájení: 01.08.2019, ukončení: 31.07.2021
  Detail

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich praktické aplikace, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Výzkum fyzikálně-chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí technologické aplikace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Pokročilé fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  LD15011, Studium chemických procesů iniciovaných elektrickými výboji v exoplanetárních atmosférách, zahájení: 02.11.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Applications and diagnostics of electric plasmas, zahájení: 01.09.2015, ukončení: 30.09.2016
  Detail

  Studium fyzikálně chemických procesů pro pokročilé aplikace, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Applications and diagnostics of electric plasmas, zahájení: 01.09.2014, ukončení: 30.09.2015
  Detail

  LD14014, Plazmové jety založené na elektrických výbojích v kapalinách v konfiguraci pin-hole, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Fyzikálně-chemické procesy – jejich výzkum a aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Applications and diagnostics of electric plasmas, zahájení: 02.09.2013, ukončení: 30.09.2014
  Detail

  Electrical discharges with liquids for future applications, zahájení: 11.04.2013, ukončení: 10.04.2017
  Detail

  Výzkum fyzikálně chemických procesů s ohledem na jejich aplikační potenciál, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Pulsní elektrické výboje v kapalinách a jejich charakterizace, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA03010098, Optimalizace účinnosti generace a transportu ozonu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Applications and diagnostics of electric plasmas, zahájení: 03.09.2012, ukončení: 30.09.2013
  Detail

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Applications and diagnostics of electric plasmas, zahájení: 01.09.2011, ukončení: 30.09.2012
  Detail

  DF11P01OVV004, Plazmochemické procesy a technologie pro konzervaci kovových archeologických předmětů, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Rozklad těkavých organických látek v dielektrickém bariérovém výboji kombinovaném s insitu fotokatalýzou, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Pokročilé aplikace fyzikálně-chemických procesů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Interaktivní hypertextová sbírka řešených příkladů z kvantové mechaniky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GD104/09/H080, Plazmochemické procesy a jejich technologické aplikace, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2008

  GA202/08/1106, Studium nerovnovážné kinetiky plazmochemických reakcí v atmosférických plynech za sníženého tlaku s ohledem na využití v analytické chemii, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  Teoretické a spektroskopické studium organosilikonových molekul a jejich fragmentace, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2006

  Tvorba interaktivních učebních opor pro výuku matematiky, fyziky a fyzikální chemie, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Vytvoření materiálně technického zázemí pro podporu rozvoje e-learningu na FCH, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  GA202/05/0111, Studium kinetických procesů v dohasínajícím dusíkovém plazmatu s ohledem na jejich využití v chemické analýze, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Diagnostika rozkladu organických sloučenin v nerovnovážném plazmatu, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  Numerické simulace optických spekter a jejich statistické zpracování, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2003

  GD202/03/H162, Pokročilé směry ve fyzice plazmatu, zahájení: 01.10.2003, ukončení: 30.09.2007
  Detail

  Rozvoj laboratoře plazmochemických technologií, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Diagnostika plazmatu obsahujícího uhlovodíky, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Diafragmové výboje v kapalinách, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Dekompozice organických sloučenin v nerovnovážném plazmatu, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Rozšíření a úprava studijního plánu Praktika z obrazového inženýrství, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Dekompozice organických sloučenin v nerovnovážném plazmatu, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Povrchové úpravy netkaných textilií v plazmatu, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Povrchové úpravy netkaných textilií v plazmatu, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2001

  Stanovování povrchové energie DLC vrstev na polykarbonátech, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 2000

  Videodokumentace soudobých plazmochemických technologií, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2000
  Detail

  Praktikum z aplikované chemie a fyziky plazmatu, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2000
  Detail

  Inovace praktické výuky předmětů fotografické procesy a obrazové inženýrství, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2000
  Detail

 • 1999

  GA104/99/0307, Aktivace povrchu syntetických polymerních materiálů v neizotermickém nizkoteplotním plazmatu, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1998

  GA202/98/P258, Studium procesů v dohasínajícím plazmatu buzeném v čistém dusíku s příměsí chloro- a fluorocarbonů a jejich aplikace v detekci rozpadu plastů, zahájení: 01.09.1998, ukončení: 31.08.2001
  Detail

 • 1996

  IAC1050601, Studium kinetických procesů v dohasínajícím plazmatu buzeném ve směsi Ar – N2 – CH4, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1996
  Detail