Project detail

Optimization of ozone production and its transport efficiency

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2016

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- whole funder (2013-01-01 - not assigned)

On the project

Ozon je silné dezinfekční a oxidační ekologicky neškodné činidlo, které nevede ke vzniku nežádoucích látek. Účelem projektu je vývoj nového typu generátoru ozonu s optimalizovanými parametry pro dosažení maximální energetické účinnosti generace ozonu pro danou koncentraci a řešení problematiky jeho ztrát v potrubích převádějících ozon od místa generace do místa spotřeby. V důsledku pak půjde o významně zlepšenou účinnost ozonových technologií v různých odvětvích.

Description in English
Ozone is a powerful disinfecting and oxidizing agent which does not lead to harmful products creation. The goal of the project is design and development of a new type of ozone generator optimized for reaching maximum energetic efficiency of ozone production for a given ozone concentration together with minimizing losses during ozon transportation from the site of production to the site of consumption. Consequently, this will improve efficiency of ozone based technologies in various industries.

Keywords
ozon; generace ozonu; elektrické výboje; rozklad ozonu; katalyzátory a fotokatalyzátory; diagnostika výbojů a jejich produktů; návrh generátorů ozonu

Key words in English
ozone; ozone generation; electrical discharges; ozone decomposition; catalyst and photocatalyst; discharge and discharge products diagnostics; ozone generator design

Mark

TA03010098

Default language

Czech

People responsible

Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2013-01-01 - not assigned)

Results

KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; PROCHÁZKA, M.; VEVERKOVÁ, R.; KREJSKOVÁ, E. Study of Ozone Thermal Decomposition on Metal Surfaces. In 20th Symposium on Application of Plasma Processes & COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids – Book of Contributed Papers. Bratislava: Society for Plasma Research and Applications, 2015. p. 190-194. ISBN: 978-80-8147-027-1.
Detail

TRUNEC, D.; MAZÁNKOVÁ, V.; MIERNA, J.; MANDUCHOVÁ, I.; KRČMA, F. Study of O2 and O3 Reactions with Electrode Surface in Ozonizer. In International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry (HAKONE XV) with joint COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatments: Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita, Zerotinovo nam. 9, Brno 601 77, Czech Republic, 2016. p. 213-216. ISBN: 978-80-210-8318-9.
Detail

TRUNEC, D.; MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F. Study of O2 and O3 Reactions with Electrode Surface in Ozonizer. HAKONE XIV - Book of Abstracts. Greifswald: 2014. p. 79-79.
Detail

TRUNEC, D.; MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F. Study of O2 and O3 Reactions with Electrode Surface in Ozonizer. HAKONE XIV - Book of Contributions. Greifswald: 2014. p. P2-04-05-1 (P2-04-05-1 p.)
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; TRUNEC, D.; KRZYŽANKOVÁ, A.; JURMANOVÁ, J.; KRČMA, F. Study of oxygen and ozone reactions on surfaces previously treated by ozone. JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 2020, vol. 59, no. SH, p. 1-6. ISSN: 1347-4065.
Detail

PEKÁREK S.; MIKEŠ, J.;, BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ L.; KRČMA F.; DZIK, P. Effect of TiO2 on Various Regions of Active Electrode on Surface Dielectric Barrier Discharge in Air. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2016, vol. 36, no. 5, p. 1187-1200. ISSN: 0272-4324.
Detail

KRČMA, F.: rozklad O3; Zařízení pro měření teplotní závislosti heterogenní dekompozice ozonu. laboratoř 0001, Purkyňova 118. URL: http://www.fch.vut.cz/home/krcma/data/rozklad-o3.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KRČMA, F.: měřič degradace ozonu; Aparatura pro měření degradace ozonu. laboratoř 0001. (funkční vzorek)
Detail