Project detail

Praktikum z aplikované chemie a fyziky plazmatu

Duration: 01.01.2000 — 31.12.2000

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2000-01-01 - 2000-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na úpravy v praktickém kurzu z chemie a fyziky nízkoteplotního plazmatu. Cílem bylo zařazení některých nových úloh a úpravy úloh stávajících tak, aby kurs pokryl v co nejširší míře současný rozsah technologií užívaných v praxi.

Description in English
The project is foccuse on the upgrade of the practice works from applied plasma physics and chemistry. Some new works have been added and thus the course can give to students relatively good overwiev through the actually used technologies.

Keywords
výuka, plazmová chemie, plazmatické procesy, povrchové úpravy, diagnostika, výboje, nízké tlaky

Key words in English
teaching, plasma chemistry, plasma processes, surface treatment, diagnostics, discharge, vacuum

Mark

IS2000/1678

Default language

Czech

People responsible

Janča Jan, prof. RNDr., DrSc. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2000-01-01 - 2000-12-31)

Results

KRČMA, F., BEDNÁŘOVÁ, M., BUCHNÍČEK, M., JANČA, J. Database of Plasmachemical Technologies for Use in Lecures from Applied Plasma Chemistry. In Proceedings of ISPC XV. Orleans: GREMI, Université Orleans, 2001. p. 2867 ( p.)
Detail

KRČMA, F., PRYČKOVÁ, J., GROSSMANNOVÁ, H., JANČA, J., SLAVÍČEK, P., KUDRLE, V., SODOMKA, L. Practice Works from Applied Plasma Chemistry. In Proceedings of ISPC XV. Orleans: GREMI, Université Orleans, 2001. p. 1143 ( p.)
Detail