Project detail

Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí aplikace

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

On the project

Aplikace využívající nejrůznějších fyzikálně-chemických procesů jsou jedním z nejperspektivnějších směrů současného výzkumu. Jsou zahrnuty okruhy biopolymerní, plazmochemické i materiálového zaměření. Projekt propojuje jednotlivá témata DSP tak, aby bylo možné porovnávat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i poznání jejich základních mechanismů. Z projektu bude podporována zejména aktivní účast studentů na mezinárodních konferencích a jejich mimořádná stipendia.

Mark

FCH-S-12-2

Default language

Czech

People responsible

Al Mahmoud Alsheikh Amer, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Buteková Silvia, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dohnalová Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Doskočil Leoš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dřímalková Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Enev Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Flimel Karol, Ing. - fellow researcher
Heinrichová Patricie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Holíková Lenka, Ing. - fellow researcher
Hurčíková Andrea, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chytil Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kalina Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klučáková Martina, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Konečná Soňa, Ing. - fellow researcher
Kozáková Zdenka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Králová Marcela, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krouská Jitka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kuchyňová Jitka, Ing. - fellow researcher
Lipenská Michaela, Ing. - fellow researcher
Masár Lukáš, Ing. - fellow researcher
Mazánková Věra, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Miková Petra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mravec Filip, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Němcová Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nováčková Kristýna, Ing. - fellow researcher
Omelka Ladislav, prof. Ing., DrSc. - fellow researcher
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Procházka Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Průšová Alena, Ing. - fellow researcher
Řádková Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sahánková Hana, Ing. - fellow researcher
Salyk Ota, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Sázavská Věra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sedláček Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šafaříková Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šedina Martin, Ing. - fellow researcher
Štěpánková Eva, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Töröková Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Uhrová Anna, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vala Martin, prof. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Venerová Tereza, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Věrná Jana, Ing. - fellow researcher
Veselý Michal, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Veverková Radka, Ing. - fellow researcher
Vrchotová Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

ŠAFAŘÍKOVÁ, L.; OMELKA, L. EPR studium radikálových reakcí vybraných typů mono- a dialkyl substituovaných sekundárních aminů. Chemické listy. 2012. s. 530 ( s.)ISSN: 0009-2770.
Detail

SŤAHEL, P.; MAZÁNKOVÁ, V.; TOMEČKOVÁ, K.; MATOUŠKOVÁ, P.; BRABLEC, A.; PROKEŠ, L.; JURMANOVÁ, J.; BURŠÍKOVÁ, V.; PŘIBYL, R.; LEHOCKÝ, M.; HUMPOLÍČEK, P.; OZALTIN, K.; TRUNEC, D. Atmospheric Pressure Plasma Polymerized Oxazoline-Based Thin Films-Antibacterial Properties and Cytocompatibility Performance. Polymers, 2019, vol. 11, no. 12, p. 1-14. ISSN: 2073-4360.
Detail

KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; VĚŽNÍKOVÁ, K. Dynamic light scattering study of particle size development of humic acids. In 16th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. p. 97-102. ISBN: 978-80-248-2688-2.
Detail

BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection of Archaeological Artefacts by Deposition of Parylene and SiOx Thin Films. EUROCORR 2012 - Book of Abstracts. Istanbul: 2012. p. 629-629.
Detail

BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection of Archaeological Artefacts by Deposition of Parylene and SiOx Thin Films. EUROCORR 2012 - Proceedings. Istanbul: 2012. p. 1331-1340.
Detail

KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; KUJAWA, A.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; MENČÍK, P.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; ZMRZLÝ, M.; JANOVÁ, D. Application of Low Temperature Plasmas for the Treatment of Ancient Archaeological Objects. In VII Conference Plasma Physics and Plasma Technology - Contributed papers. Minsk: 2012. p. 561-564. ISBN: 978-985-7055-01-2.
Detail

KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; KUJAWA, A.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; MENČÍK, P.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; ZMRZLÝ, M.; JANOVÁ, D. Application of Low Temperature Plasmas for the Treatment of Ancient Archaeological Objects. In SPIG26 - Contributed Papers & Abstracts of Invited Lectures and Progress Reports. Beograd: 2012. p. 1-4. ISBN: 978-86-7031-242-5.
Detail

BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection of Archaeological Artefacts by Deposition of Parylene and SiOx Thin Films. Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: 2012. p. 139-139. ISSN: 1805-7594.
Detail

PROCHÁZKA, M.; SÁZAVSKÁ, V.; PŘIKRYL, R.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; FOJTÍKOVÁ, P.; KRČMA, F. Plasma Treatment of Metallic Artefacts. ICOPS 39 - Book of Abstracts. Edinburg: 2012. p. 1 (1 s.).
Detail

PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F.; PŘIKRYL, R. In-situ Monitoring of Thin Film Depositon Process Using Optical Emission Spectroscopy. In Europhysics Conference Abstracts. Lisbon: EPS, 2012. p. P3.5.71 (P3.5.72 p.)ISBN: 2-914771-74-6.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; SÁZAVSKÁ, V.; ŘÁDKOVÁ, L. Plasmachemical Removal of Corrosion Layers from Brass. In Europhysics Conference Abstracts. Lisbon: EPS, 2012. p. P2.3.31 (P2.3.32 p.)ISBN: 2-914771-74-6.
Detail

NĚMCOVÁ, L.; KRČMA, F., Kelsey, C.P., Graham, W.G. Enhancement of Plasma Generated H2O2 in Water by the Addition of Ethanol. In Europhysicd Conference Abstracts. Lisbon: 2012. p. P2.3.131 (P2.3.132 p.)ISBN: 2-914771-74-6.
Detail

ŘÁDKOVÁ, L.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F. Reduction of Brass Corrosion Layers Using Hydrogen Plasma. EUROCORR 2012 - Book of Abstracts. Istanbul: 2012. p. 591-591.
Detail

ŘÁDKOVÁ, L.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F. Reduction of Brass Corrosion Layers Using Hydrogen Plasma. Proceedings of EUROCORR 2012. Istanbul: 2012. p. 1265-1270.
Detail

SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P. Heating of Metal Archaeological Artefacts during Low-Pressure Plasma Treatment. EUROCORR 2012 - Book of abstracts. Istanbul: 2012. p. 589-589.
Detail

SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P. Heating of Metal Archaeological Artefacts during Low-Pressure Plasma Treatment. Proceedings of EUROCORR 2012. Istanbul: 2012. p. 1224-1228.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; SOURAL, I. Power Dependence of the Nitrogen Pink Afterglow Effect. 5 IPS - Book of abstracts. Giens: 2012. p. 1 (1 s.).
Detail

HLOCHOVÁ, L.; HLAVATÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Discharge Ignition in the Diaphragm Configuration Supplied by DC Non-Pulsing Voltage. IWSSPP - Book of Abstracts. Sofia: 2012. p. 1 (1 s.).
Detail

FOJTÍKOVÁ, P.; SÁZAVSKÁ, V.; MIKA, F.; KRČMA, F. Effect of Hydrogen Plasma on Model Corrosion Layers of Bronze. 5 IWSSPP - Book of Abstracts. Sofia: 2012. p. 1 (1 s.).
Detail

SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F.; PROCHÁZKA, M.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; PŘIKRYL, R. Plasmachemical Conservation of Corroded Metallic Objects. 5 IWSSPP - Book of Abstracts. Sofia: 2012. p. 1 (1 s.).
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; TESLÍKOVÁ, I. Measurement of N2(X, v=19) Metastables during the Nitrogen Post-Discharge by Mercury Vapor Titration. In SPIG 26 - Contributed Papers & Abstracts of Invited Lectures and Progress Reports. Beograd: 2012. p. 199-202. ISBN: 978-86-7031-242-5.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; SÁZAVSKÁ, V.; ŘÁDKOVÁ, L.; KRČMA, F. Plasmachemical Reduction of Brass Corrosion Layers. Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: 2012. p. 154-154. ISSN: 1805-7594.
Detail

PATEL, J.; NĚMCOVÁ, L.; Maguire, P.; Graham, W.G.; Mariotti, D. Synthesis of surfactant-free electrostatically stabilized gold nanoparticles by plasma-induced liquid chemistry. NANOTECHNOLOGY, 2013, vol. 24, no. 24, p. 1-11. ISSN: 0957-4484.
Detail

Kelsey, C.P.; NĚMCOVÁ, L., Mashal, A.; Graham, W.G. Chemistry and New Applications of Plasmas Created in Conducting Liquids. ICOPS 39 - Book of Abstracts. Edinburg: 2012. p. 1 (1 s.).
Detail

TÖRÖKOVÁ, L.; HORVÁTH, G.; KRČMA, F.; MASON, N.J.; MATEJČÍK, Š. Production of Water and Carbon Monoxide by Atmospheric Glow Discharge in Nitrogen-Methane Gas Mixture. Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: 2012. p. 42-42. ISSN: 1805-7594.
Detail

AL MAHMOUD ALSHEIKH, A.; ŽÍDEK, J.; KRČMA, F. Description of Kinetics of Propane Fragmentation with a Support of Ab Initio Simulation. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. 6, no. 11, p. 63-67. ISSN: 2010-376X.
Detail

DOSKOČIL, L.; GRASSET, L.; PEKAŘ, M. Study of products from lignite using hydrogen peroxide. In Studentská odborná konference Chemie a Společnost 2011/12, Sborník příspěvků. Brno: Fakulta chemická VUT Brno, 2012. p. 54-58. ISBN: 978-80-214-4425-6.
Detail

KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. Influence of Reactivity of Humic Acids on Transport Behavior of Copper(II) Ions. In Function of Natural Organic Matter in Changing Environment. Springer. Zhejiang: Springer-Verlag GmbH, 2012. p. 324-326. ISBN: 978-94-007-5633-5. ISSN: 1432-0681.
Detail

ČTVRTNÍČKOVÁ, A.; KUČERÍK, J.; SIEWERT, C. Advanced applications of thermogravimetry in soil science. Osaka, Japan: 15th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC), 2012.
Detail

KROUSKÁ, J.; PEKAŘ, M. Tensiometric study of surfactant micellization induced by hyaluronan. Malmö: 2012. p. 256-256.
Detail

ČTVRTNÍČKOVÁ, A.; KUČERÍK, J.; SIEWERT, C. Practical application of thermogravimetry in soil science. Part 1: Thermal and biological stability of soils from contrasting regions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 113, no. 3, p. 1103-1111. ISSN: 1388-6150.
Detail

KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Influence of Reactivity of Humic Acids on Transport Behavior of Copper(II) Ions. Brno: FCH VUT v Brně, 2012. p. 35-35. ISBN: 978-80-214-4426-3.
Detail

ŠAFAŘÍKOVÁ, L.; OMELKA, L. Radical products generated by the oxidation of some N-alkylbenzylamines by different agents. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. p. 126-126. ISBN: 978-80-214-4545-8.
Detail

ŠAFAŘÍKOVÁ, L.; OMELKA, L. Radical products generated by the oxidation of some N-alkylbenzylamines by different agents. In Chemie je život 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. p. 440-445. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Study on reactivity of humic acids under varying conditions by diffusion techniques. In Studentská konference Chemie je život - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. p. 421-428. ISBN: 978-80-214-4425-6.
Detail

KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; VĚŽNÍKOVÁ, K. Utilization of DLS for the study of behavior of humic acids in aqueous solutions. In Studentská konference Chemie je život - Sborník příspěvku. Brno: FCH VUT v Brně, 2012. p. 310-315. ISBN: 978-80-214-4425-6.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J. Návrh a testování metody studia transportu kapalných humátů skrz rostlinné kutikuly. In Studentská konference Chemie je život - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. s. 168-174. ISBN: 978-80-214-4425-6.
Detail

MOROZOVÁ, M.; KLUSOŇ, P.; KRÝSA, J.; VESELÝ, M.; DZIK, P.; ŠOLCOVÁ, O. Electrochemical Properties of TiO2 Electrode Prepared by Various Methods. Procedia Engineering, 2012, vol. 2012, no. 42, p. 573-580. ISSN: 1877-7058.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F. Study of Nitrogen Post-Discharge Power Dependence. In New Trends in Physics - Proceedings of the Conference. Brno: 2012. p. 127-130. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

TÖRÖKOVÁ, L.; WATSON, J.; KRČMA, F.; MASON, N.J.; MATEJČÍK, Š. Plasma discharge in a methane nitrogen gas mixture. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass - Book of Abstracts. Brno: 2012. p. 109-110. ISBN: 978-80-210-5979-5.
Detail

BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection by Deposition of Parylene and SiOx Thin Films. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass - Book of Abstracts. Brno: 2012. p. 32-34. ISBN: 978-80-210-5979-5.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; TÖRÖKOVÁ, L.; KRČMA, F.; HORVÁTH, G.; MASON, N.J. Measurement of Atomic Nitrogen under the Post-Discharge Conditions in Nitrogen-Methane Mixtures. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass - Book of Abstracts. Brno: 2012. p. 68-69. ISBN: 978-80-210-5979-5.
Detail

KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. High resolution ultrasonic spectroscopy for measuring of interactions of hyaluronan with surfactants contribution. In Studentská konference Chemie je život, Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00, Brno, 2012. p. 316-321. ISBN: 978-80-214-4425-6.
Detail

ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Effects of industrial compost on chemical and spectroscopic properties of soil humic substances from Luvi-Haplic Chernozem. In Studentská konference Chemie je život - Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. p. 276-281. ISBN: 978-80-214-4425-6.
Detail

TÖRÖKOVÁ, L.; HORVÁTH, G.; MASON, N.J.; KRČMA, F. MATEJČÍK, Š. FTIR Analysis of DC Glow Discharge in CH4-N2 Mixtures. In 19th Symposium on Application of Plasma Processes, Workshop on Ion Mobility Spectrometry, Book of Contributed Papers. Bratislava: 2013. p. 296-300. ISBN: 978-80-8147-004-2.
Detail

VYHNÁNKOVÁ, E.; TRESP, H.; HAMMER, M.U.; REUTER, S.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Generation of Hydrogen Peroxide by DC Pin-Hole Discharge in Organic Solutions. In 19th Symposium on Application of Plasma Processes, Workshop on Ion Mobility Spectrometry, Book of Contributed Papers. Bratislava: 2013. p. 310-314. ISBN: 978-80-8147-004-2.
Detail

KRČMA, F. Electrical Discharges with Liquids for Future Applications : A new COST Action. In 19th Symposium on Application of Plasma Processes, Workshop on Ion Mobility Spectrometry, Book of Contributed Papers. Bratislava: 2013. p. 95-99. ISBN: 978-80-8147-004-2.
Detail

HLOCHOVÁ, L.; HLAVATÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; GUAITELLA, O. Study of the Capillary Discharge Ignition Supplied by DC Non-Pulsing Voltag. In 19th Symposium on Application of Plasma Processes, Workshop on Ion Mobility Spectrometry, Book of Contributed Papers. Bratislava: 2013. p. 171-175. ISBN: 978-80-8147-004-2.
Detail

HORVÁTH, G.; MORAVSKÝ, L.; KRČMA, F.; MATEJČÍK, Š. Characterization of a Low-Cost Kilohertz-Driven Plasma Pen Operated in Ar Gas. IEEE Transactions on Plasma Science, 2013, vol. 41, no. 3, p. 613-619. ISSN: 0093-3813.
Detail

HALASOVÁ, T.; PEKAŘ, M.; MRAVEC, F.; ŠEJNOHOVÁ, M. Polyelectrolyte-surfactant interaction in Hyaluronan-CTAB system around critical aggregation concentration. Malmö: 2012. p. 254-254.
Detail

KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; LANG, D.; GRUNT, J.; SEDLÁČEK, P. Reactivity and mobility of Cu(II) ions in humic gels. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník. Brno: Mendelnova Univerzita v Brně, 2012. p. 87-89. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail