Project detail

Výzkum fyzikálně-chemických procesů pro budoucí aplikace

Duration: 01.03.2018 — 28.02.2019

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

On the project

Aplikace využívající nejrůznějších fyzikálně-chemických procesů jsou jedním z nejperspektivnějších směrů současného výzkumu. Jsou zahrnuty okruhy biopolymerní, plazmochemické i materiálového zaměření. Projekt propojuje jednotlivá témata DSP tak, aby bylo možné porovnávat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i poznání jejich základních mechanismů. Z projektu bude podporována aktivní účast studentů na mezinárodních konferencích a jejich mimořádná stipendia.

Mark

FCH-S-18-5244

Default language

Czech

People responsible

Adamcová Zuzana, Ing. - fellow researcher
Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Enev Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Gjevik Alžběta, Ing. - fellow researcher
Holínková Petra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Holubová Anna, Ing. - fellow researcher
Horák Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chudják Stanislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jarábková Sabína, Ing. et Ing. - fellow researcher
Jugl Adam, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kalina Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klímová Edita, Ing. - fellow researcher
Klučáková Martina, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kolesa Pavel, Ing. - fellow researcher
Kotouček Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kozáková Zdenka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krňávková Šárka, Ing. - fellow researcher
Mazánková Věra, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Mravec Filip, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Rybárik Jan, Ing. - fellow researcher
Smilek Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Smilková Marcela, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sovová Šárka, Ing. - fellow researcher
Svoboda Tomáš, Ing. - fellow researcher
Velcer Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Materials Research Centre
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Results

KLUČÁKOVÁ, M.; KALINA, M.; SMILEK, J.; LAŠTŮVKOVÁ, M. The transport of metal ions in hydrogels containing humic acids as active complexation agent. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 2018, vol. 557, no. 1, p. 116-122. ISSN: 1873-4359.
Detail

KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z. Preparation and surface treatment of nanomaterials in plasma-liquid systems. In Nonequilibrium processes. Vol. 1 Kinetics and plasmas. Moskva: Torus Press, 2019. p. 1-14. ISBN: 978-5-94588-246-1.
Detail

KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z. Pin-hole based discharges in liquids: Generation, properties and applications. In IX International Conference Plasma Physics and Plasma Technology - Contributed papers. Minsk: Stepanov Institute of Physics, 2018. p. 153-156. ISBN: 978-985-7202-78-2.
Detail

KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z. Preparation and surface treatment of nanomaterials in plasma-liquid systems. Moskva: Torus Press, 2018. p. 1-10.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SMILEK, J.; VLACHOVÁ, K.; OHAREK, L.; MACHÁČEK, O.; ROUPEC, J. Preparation of magnetorheological fluids and effect of additives on their stability. Book of Abstracts of 32nd Conference of The European Colloid and Interface Society - ECIS2018. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. Ljubljana, Slovenia: Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 2018. p. 224-224. ISBN: 978-961-6756-90-7.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SMILEK, J. Complex characterization of agarose hydrogels. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. p. 81-81. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

BOGDANOV, T.; TSONEV, I.; MARINOVA, P.; BENOVA, E.; RUSANOV, K.; RUSANOVA, M.; ATANASSOV, I.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Microwave Plasma Torch Generated in Argon for Small Berries Surface Treatment. Applied Sciences - Basel, 2018, vol. 8, no. 10, p. 1870-1 (1870-13 p.)ISSN: 2076-3417.
Detail

RYBÁRIK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Sorption of Organic Dye Methylene Blue to Humic Substances. 2018. p. 127-127.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SMILEK, J.; MACHÁČEK, O.; ROUPEC, J. Study on Stability of Magnetorheological Fluids Stabilized by Surface Active Agents. Proceedings 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application October 17th - 19th 2018. 1st Edition, 2018. Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., Ostrava, 2018. p. 75-75. ISBN: 978-80-87294-85-7.
Detail

KRČMA, F.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J. Parylene-Laksil removable bilayers for the metallic culture heritage objects conservation. 17th Joint Vacuum Conference - Book of Abstracts. 2018. p. 149-150.
Detail

ENEV, V.; DOSKOČIL, L.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. The Fluorescence Characterization of Organic Matter Extracted from Humic Acid isolated from South-Bohemian Peat. International Workshop on Organic Matter Spectroscopy - Workshop program. Toulon: Université de Toulon and Aix-Marseille Université, 2018. p. 1-2.
Detail

ENEV, V.; RYBÁRIK, J.; DOSKOČIL, L.; SOVOVÁ, Š.; KUBÍKOVÁ, L.; KLUČÁKOVÁ, M. Spectroscopic Characterization of Fulvic Acids Isolated from Czech Soil and Peat. BOOK OF ABSTRACT 19th International Conference of International Humic Substances Society, Humic Substances and Their Contribution to the Climate Change Mitigation. Sofia: Bulgarian Humic Substances Society, 2018. p. 95-96. ISBN: 978-619-90189-3-4.
Detail

ENEV, V.; DOSKOČIL, L.; KUBÍKOVÁ, L.; KLUČÁKOVÁ, M. The medium-term effect of natural compost on the spectroscopic properties of humic acids of Czech soils. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, 2018, vol. 156, no. 7, p. 877-887. ISSN: 0021-8596.
Detail

KRČMA, F.; BOGDANOV, T., MARINOVA, P.; TSONEV, I.; KOVÁČ, J.; BENOVA, E. Microwave sustained micro torch for bio applications. Ghent: Ghent University, 2018. p. 12-18.
Detail

TARASENKA, N.; KIRIS, V.; STANKEVICIUS, E.; TARASENKO, N.; PANKOV, V.; KRČMA, F.; GECYS, P.; RACIUKAITIS, G. Laser Irradiation of Gd-Si and Gd-Si-Ge Colloid Mixtures for the Fabrication of Compound Nanoparticles. CHEMPHYSCHEM, 2018, vol. 19, no. 23, p. 3247-3256. ISSN: 1439-4235.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; MANDUCHOVÁ, I.; KRČMA, F.; PROKEŠ, L.; TRUNEC, D. GC-MS and GC-FID Analysis of Products from Glow Discharge in N2 + CH4 Mixture. Plasma Physics and Technology, 2018, vol. 5, no. 3, p. 103-106. ISSN: 2336-2626.
Detail

HRABAL, M.; DZIK, P.; OMASTA, L.; VALA, M.; KALINA, M.; FLORIÁN, P.; WEITER, M. Improvement of Performance of Electroluminescent Panel by Reducing the Thickness of Dielectric Layer. Materials Science Forum, 2019, no. 955, p. 20-24. ISSN: 1662-9752.
Detail

JUGL, A.; PEKAŘ, M. STUDY OF ELECTROSTATIC INTERACTIONS BETWEEN HYALURONAN AND AMINO AICDS. In 7th Meeting on Chemistry & Life. Czech Chemical Society Symposium Series. No 6. Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 496-498. ISSN: 2336-7210.
Detail

JARÁBKOVÁ, S.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; JUGL, A.; VELCER, T.; SMILEK, J. PREPARATION AND RESEARCH OF COSMETIC EMULSIONS FROM SOLID TiO2 AND EMULSIONS PREPARED FROM DISPERSION OF TiO2. In 7th Meeting on Chemistry & Life. Czech Chemical Society Symposium Series. no 6 (2018). Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 493-495. ISSN: 2336-7210.
Detail

KOLESA, P.; KLUČÁKOVÁ, M.; GAVENDA, A. STUDY OF FLOW PROPERTIES OF POWDERS IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY. Czech Chemical Society Symposium Series. Czech Chemical Society Symposium Series. Prague: Czech Chemical Society, 2018. p. 498-503. ISBN: 2336-7210. ISSN: 2336-7210.
Detail

KOVALENKO, A.;YUMASAK, C.; HEINRICHOVÁ, P.; STŘÍTESKÝ, S.; VALA, M.; WEITER, M.; SARICIFCI N.S.; KRAJČOVIČ, J. Implementation of polycyclic cycloalkane systems: a path to highperforming, soluble, versatile and sustainable organic semiconducting materials. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. p. 93-93. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

RAIS, D.; PFLEGER, J.; MENŠÍK, M.; PANTHI, Y.; VALA, M.; KRAJČOVIČ, J.; STŘÍTESKÝ, S.; WEITER, M. Flashing light at the “dark” triplet states in organic semiconductors. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. p. 100-100. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

HRABAL, M.; DZIK, P.; OMASTA, L.; VALA, M.; WEITER, M. Improvement of Performance of Screen-Printed Electroluminescent Device by Reducing the Thickness of Dielectric Layer. 2018. p. 90-90. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

POSPÍŠIL, J.; KOVALENKO, A.; SCHMIEDOVÁ, V.; ZMEŠKAL, O.; VALA, M. Impedance Spectroscopy Study of Organic Photovoltaic Cells with an Inkjet Printed Hole-Extracting Graphene Oxide Layer. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

STŘÍTESKÝ, S.; OMASTA, L.; EHLICH, J.; TUMOVÁ, Š.; MARKOVÁ, A.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, J.; KUBALA, L.; KUBÁČ, L.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. Organic Transistors Towards Bio-electronic Applications. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 2018. p. 144-144. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

POSPÍŠIL, J.; KOVALENKO, A.; SCHMIEDOVÁ, V.; ZMEŠKAL, O.; VALA, M. Impedance Spectroscopy Study of Organic Photovoltaic Cells with an Inkjet Printed Hole-Extracting Graphene Oxide Layer. Materials Science Forum, 2019, vol. 955, no. 2019, p. 31-36. ISSN: 1662-9752.
Detail

JARÁBKOVÁ, S.; DUŠEK, J.; MÁČALA, J.; VYROUBAL, D.; KADLEC, M. Rheology of Polygels. Gothenborg, Sweden: 2019. p. 10-10.
Detail

KRČMA, F.; CHUDJÁK, S. The Role of Oxzgen and Carbon dioxide on Discharge Initiated Chemistrz in Titan Relate dAtmosphere at Relevant Temperatures. In 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing, Book of Contributed Papers. Bratislava: 2019. p. 338-342. ISBN: 978-80-8147-089-9.
Detail

CHUDJÁK, S.; KRČMA, F. Formation of Life Precursor Molecules in Titatn Related Atmosphere at Relevant Temperature and Pressure. In 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing, Book of Contributed Papers. Bratislava: 2019. p. 126-130. ISBN: 978-80-8147-089-9.
Detail

KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; MOŽÍŠOVÁ, A.; DÜRROVÁ, A. Iinfluence of Solution Properties and Gas Addition on Hydrogen Peroxide Production by a Novel Plasma SOurce Generation Non-Pulsing Discharge in Liquids. In 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing, Book of Contributed Papers. Bratislava: 2019. p. 335-337. ISBN: 978-80-8147-089-9.
Detail

ASIMAKOULAS, L.; Graham, W.G.; KRČMA, F.; Field, T.A. Plasma Formation in Conducting Liquids: Grow and Nature of the Vapour Lazer. 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing, Book of Contributed Papers. Bratislava: 2019. p. 155-155. ISBN: 978-80-8147-089-9.
Detail

TSONEV, I.; KRČMA, F.; BOGDANOV, T.; BENOVA, E. Experimental investigation of microwave plasma torch. IWSSPP 2018 - Book of Abstracts. Sofia: Sofia University, 2018. p. 14-14.
Detail