Project detail

Fyzikálně-chemických procesy pro smart aplikace

Duration: 01.03.2022 — 28.02.2023

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2022-01-01 - 2023-12-31)

On the project

Mezi hot topic současné vědy a výzkumu patří aplikace založené na nejrůznějších fyzikálně-chemických procesech. Projekt propojuje jednotlivá témata DSP tak, aby bylo možné efektivně kombinovat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i poznání jejich základních mechanismů. Z projektu bude podporována zejména aktivní účast studentů na konferencích a jejich mimořádná stipendia podle publikačních výstupů.

Mark

FCH-S-22-7870

Default language

Czech

People responsible

Bartoš Radim, Ing. - fellow researcher
Čechová Ludmila, Ing. - fellow researcher
Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Havlíková Martina, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Heger Richard, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chudják Stanislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kostyleva Kseniia, Ing. - fellow researcher
Kozáková Zdenka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marková Aneta, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marková Kateřina, Ing. - fellow researcher
Mazánková Věra, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Mravec Filip, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Richterová Veronika, Ing. - fellow researcher
Smolka Rastislav, Ing. - fellow researcher
Sovová Šárka, Ing. - fellow researcher
Svoboda Tomáš, Ing. - fellow researcher
Szabová Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šťastná Kateřina, Ing. - fellow researcher
Trudičová Monika, Ing. - fellow researcher
Vala Martin, prof. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Zinkovska Natalia, Ing. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2022-01-01 - 2022-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2022-01-01 - 2022-12-31)

Results

RICHTEROVÁ, V.; PEKAŘ, M. Rheology of Agarose Hydrogels modified by Silk Fibroin. XXII. WORKSHOP OF BIOPHYSICAL CHEMISTS AND ELECTROCHEMISTS. 2022. p. 57-57.
Detail

KROUSKÁ, J.; PAPKO, N.; KLUČÁKOVÁ, M. INTERACTION OF DRUGS WITH SOIL ORGANIC MATTER STUDIED BY MICROCALORIMETRY. In NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials. 2022. p. 255-259. ISBN: 9788088365099.
Detail

RICHTEROVÁ, V.; PEKAŘ, M. Agarose hydrogels modified by silk fibroin as materials with tunable transport and rheological properties. 2022.
Detail

RICHTEROVÁ, V.; PEKAŘ, M. Rheology of Agarose Hydrogels modified by Silk Fibroin. 2022.
Detail

MARKOVÁ, K.; MRAVEC, F.; OBRUČA, S. Influence of stress factors on the intrinsic fluorescence of Cupriavidus necator. Methods and Applications in Fluorescence - Book of abstracts. Gothenburg: Sweden MEETX AB, 2022. p. 26 ( p.)
Detail

HEGER, R.; PEKAŘ, M. Amphiphilic Substances as Hydrogel Modifiers. XXII. WORKSHOP OF BIOPHYSICAL CHEMISTS AND ELECTROCHEMISTS. 2022. p. 38-38.
Detail

HEGER, R.; PEKAŘ, M. Amphiphilic Substances as Hydrogel Modifiers. 2022.
Detail

MARKOVÁ, A.; VALA, M.; WEITER, M. Determination of ion exchange of organic semiconductors using fluorescence. 7th International Winterschool on Bioelectronics BioEl 2022 Program and book of abstracts. Kirchberg in Tirol, Austria: Johannes Kepler University Linz, Linz Institute for Organic Solar Cells, 2022. p. 100-100.
Detail

ŠIMEČKOVÁ, J.; VOLDÁN F.; ČECHOVÁ, L.; LIŠKOVÁ, K.; KOZÁKOVÁ, Z.; SIEWERT, CH.; KRČMA, F. Changes of Physical Chemical Soil Properties after Plasma Activated Water Application. 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) joint with COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri): Book of Abstracts. Bratislava: Comenius University, 2022. p. 132-132. ISBN: 978-80-8147-115-5.
Detail

KOZÁKOVÁ, Z.; ŠINDELKOVÁ, K.; ČECHOVÁ, L.; KRČMA, F. Characterization of Plasma Activated Water Prepared in Different Plasma Systems. 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) joint with COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri): Book of Abstracts. Bratislava: Comenius Univeristy, 2022. p. 121-121. ISBN: 978-80-8147-115-5.
Detail

KRČMA, F.; KREJSOVÁ, L.; ČECHOVÁ, L.; ŠIMEČKOVÁ, J. Cold Plasmas Application on Onion Bulbs. 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) joint with COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri): Book of Abstracts. Bratislava: Comenius University, 2022. p. 109-109. ISBN: 978-80-8147-115-5.
Detail

ČECHOVÁ, L.; POŘÍZKA, P.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; KAISER, J. Evaluation of the effect of plasma activated water on plants contaminated with heavy metals using laser-induced breakdown spectroscopy. 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) joint with COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri): Book of Abstracts. Bratislava: Comenius University, 2022. p. 60-60. ISBN: 978-80-8147-115-5.
Detail

ČECHOVÁ, L.; VOZÁR, T.; ŠINDELKOVÁ, K.; KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z. Evaluation of the effect of plasma activated water on seed germination. IWSSPP 2022 - Book of Abstracts. Sofia: Sofia University, 2022. p. 26-26.
Detail

ŠIMEČKOVÁ, J.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Vliv plazmatem aktivované vody na půdní vlastnosti. Zborník abstraktov Pedologické dni 2022 Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd. Bratislava: NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2022. s. 72-72. ISBN: 978-80-8163-044-6.
Detail

JEDLIČKA, J.; VOLDÁN, F.; ČECHOVÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z.; ŠIMEČKOVÁ, J.; KRČMA, F. The effect of plasma activated water application on physical chemical soil properties. 2nd Central European ISTRO Conference – Book of abstracts. Brno: Mendel University, 2022. p. 58-58.
Detail

ČECHOVÁ, L.; VYTISKOVÁ, K.; MODLITBOVÁ, P.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; POŘÍZKA, P.; KAISER, J. LIBS analysis of Cannabis sativa after long-term exposition in cadmium-contaminated soil. Book of abstracts, European Symposium on Analytical Spectrometry. Brno: Spektroskopická společnost J.J.Marci, 2022. p. 168-168. ISBN: 978-80-88195-41-2.
Detail

LIŠKOVÁ, K.; ČECHOVÁ, L.; KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z.; ČERVENÝ, J. Study of RONS formation in aquaeos solutions using dielectric barrier discharge and its bactericidal effects. XXII. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists: Book of abstracts. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2022. p. 36-37. ISBN: 978-80-280-0087-5.
Detail

PEKAŘ, M. Reaction-Diffusion Systems: Self-Balancing Diffusion and the Use of the Extent of Reaction as a Descriptor of Reaction Kinetics. International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 18, p. 1-11. ISSN: 1422-0067.
Detail

ZHURAULIOVA, D.; SMILEK, J.; PEKAŘ, M. Structural and Transport Properties of Hybrid Hydrogel Based on Sodium Alginate and Polyvinyl Alcohol. Studentská odborná konference Chemie je život 2022 Sborník abstraktů. Brno, CZ: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2022. ISBN: 978-80-214-6117-8.
Detail

FRIŠHONS, J.; KOUTECKÝ, T.; DZIK, P.; DZETKULIČOVÁ, V.; MELNYK, O.; GUMINSKYI, Y. Comparative analysis of possibilities for contactless monitoring of tissue condition in bodies undergoing long-term preservation. Journal of Plastination, 2021, vol. 33, no. 2, p. 14-23. ISSN: 2311-7761.
Detail

SCHNEIDER, J.; ZIEGLER, A.; ZICKLER, G. A.; DZIK, P.; BERGER, T., DIWALD, O. TiO2 anatase and rutile grains and the effect of particle printing on porphyrin adsorption. Surface Science, 2022, vol. 722, no. April, p. 122083-122094. ISSN: 0039-6028.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KOSTYLEVA, K.; HORŇÁK, R.; SŤAHEL, P. DEPOSITION OF POLYMERIC THIN FILMS FROM PROPANE-BUTANE IN ATMOSPHERIC PRESSURE DISCHARGE. Plasma Physics and Technology, 2022, vol. 9, no. 1, p. 1-5. ISSN: 2336-2626.
Detail

SZABOVÁ, J.; MRAVEC, F.; MOKHTARI, M.; LE BORGNE, R.; KALINA, M.; BERRET, J. N,N,N-Trimethyl chitosan as a permeation enhancer for inhalation drug delivery: Interaction with a model pulmonary surfactant. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2023, vol. 239, no. June, p. 1-11. ISSN: 0141-8130.
Detail

HORÁK, J.; NIKIFOROV, A.; KRČMA, F.; BŘEZINA, M.; KOZÁKOVÁ, Z.; DOSTÁL, L.; KALINA, M.; KALINA, L. Synthesis of Ag and Cu nanoparticles by plasma discharge in inorganic salt solutions. Nanotechnology Reviews, 2023, vol. 12, no. 1, p. 1-13. ISSN: 2191-9089.
Detail

TRUDIČOVÁ, M.; ZAHRÁDKA, J.; SMILEK, J.; HRUBANOVÁ, K.; MRÁZOVÁ, K.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M. Evaulation of the applicability of various porosimetry methods in investigation of the ultrastructure of hydrogels. Nanocon 2022 Abstracts 14th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. 1. Ostrava, CZ: Tanger Ltd., 2022. p. 102-103. ISBN: 978-80-88365-07-5.
Detail

TRUDIČOVÁ, M.; ZAHRÁDKA, J.; SMILEK, J.; HRUBANOVÁ, K.; MRÁZOVÁ, K.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M. Evaulation of the applicability of various porosimetry methods in investigation of the ultrastructure of hydrogels. In Proceedings 14th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2022. p. 284-289. ISBN: 978-80-88365-09-9.
Detail

MARKOVÁ, A.; STŘÍTESKÝ, S.; WEITER, M.; VALA, M. Serial Resistance Effect on Organic Electrochemical Transistors Transconductance. IEEE SENSORS JOURNAL, 2023, vol. 23, no. 17, p. 19417-19423. ISSN: 1530-437X.
Detail

ČECHOVÁ, L.; LIŠKOVÁ, K.; VOZÁR, T.; KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z. Plasma Activated Water: From the Seed Germination to Plant Growth. In 24th Symposium on Application of Plasma Processes and 13th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing – Book of Contributed Papers. Bratislava: Society for Plasma Research, 2023. p. 91-93. ISBN: 978-80-972179-3-8.
Detail

TREBULOVÁ, K.; KRČMA, F.; SKOUMALOVÁ, P.; MACHALA, Z. Impact of the CAPP on the yeast Candida glabrata. In 24th Symposium on Application of Plasma Processes and 13th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing – Book of Contributed Papers. Bratislava: Society for Plasma Research, 2023. p. 80-83. ISBN: 978-80-972179-3-8.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; PODZEMNÁ, D.; PODZEMNÁ, E.; SŤAHEL, P.; PROKEŠ, L.; LEHOCKÝ, M.; TRUNEC, D. Plasma polymerization of antibacterial thin films from propane-butane mixture in atmospheric pressure discharge. In 24th Symposium on Application of Plasma Processes and 13th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing – Book of Contributed Papers. Bratislava: Society for Plasma Research, 2023. p. 159-162. ISBN: 978-80-972179-3-8.
Detail

MĚŠŤÁNKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Use of direct application of plasma for therapeutic purposes. In 24th Symposium on Application of Plasma Processes and 13th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing – Book of Contributed Papers. Bratislava: Society for Plasma Research, 2023. p. 163-165. ISBN: 978-80-972179-3-8.
Detail

ŠIMEČKOVÁ, J.; JEDLIČKA, J.; VOLDÁN, F.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Influence of PAW application on water aggeregate stability of soil – container experiment. In 24th Symposium on Application of Plasma Processes and 13th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing – Book of Contributed Papers. Bratislava: Society for Plasma Research, 2023. p. 178-181. ISBN: 978-80-972179-3-8.
Detail

TREBULOVÁ, K.; KRČMA, F.; SKOUMALOVÁ, P.; KOZÁKOVÁ, Z.; MACHALA, Z. Effects Of Different Cold Atmospheric‐Pressure Plasma Sources On The Yeast Candida Glabrata. Plasma Processes and Polymers, 2023, vol. 20, no. 12, p. 1-18. ISSN: 1612-8850.
Detail

SŤAHEL, P.; MAZÁNKOVÁ, V.; PODZEMNÁ, D.; PODZEMNÁ, E.; PIZÚROVÁ, V.; JURMANOVÁ, J.; PROKEŠ, L.; LEHOCKÝ, M.; OZALTIN, K.; PIŠTĚKOVÁ, H.; TRUNEC, D. Antibacterial Thin Films Deposited from Propane-Butane Mixture in Atmospheric Pressure Discharge. International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 2, ISSN: 1422-0067.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. HOW ORGANIC MATTER CAN AFFECT IMMOBILIZATION OF DICLOFENAC IN SOILS. In NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials. 2022. p. 149-154. ISBN: 9788088365099.
Detail

RICHTEROVÁ, V.; PEKAŘ, M. Agarose hydrogels modified by silk fibroin as materials with tunable transport and rheological properties. 5th International Conference on Nanomaterials Science and Mechanical Engineering. 2022. p. 137-137.
Detail