Project detail

Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie

Duration: 01.08.2019 — 31.07.2021

Funding resources

Evropská unie - Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020

- whole funder (2019-08-01 - 2021-07-31)

On the project

V rámci projektu bude riešený výskum a vývoj plazmového pera pre medicínske použitie, ktoré bude schopné aktívnej regenerácie tkaniva pre široký okruh pacientov bez vedľajších negatívnych účinkov s vysokou mierou spoločenského prínosu v cezhraničnom SK CZ území. Výskum v oblasti využitia technológií studenej plazmy pre medicínske použitie patrí medzi inovatívnu a perspektívnu oblasť s vysokou mierou pridanej hodnoty, čo znamená potenciál pre budúcu konkurencieschopnosť SR a ČR. V rámci projektu bude okrem samotného VaV riešený aj transfer technológií, ktorý vyústi do vzniku cezhraničného výskumného klastra plazmových technológií pre ďalší výskum, transfer technológií a najmä pre zabezpečenie interakcie medzi výskumnými pracoviskami a MSP.

Keywords
diagnostika plazmového jetu, aplikácia plazmy na kožu, plazmová sterilizácia, hojenie rán

Mark

304011P709

Default language

Slovak

People responsible

Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2018-03-27 - not assigned)
Institute of Food Science and Biotechnology
- (2019-01-01 - 2020-12-31)

Results

TREBULOVÁ, K.; KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z.; MATOUŠKOVÁ, P. Impact of Microwave Plasma Torch on the Yeast Candida glabrata. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 16, p. 1-12. ISSN: 2076-3417.
Detail