Project detail

Surface treatment of non-woven textile by plasmas

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2003-03-10 - not assigned)

On the project

Cílem předkládaného projektu je studium změny smáčivosti netkaných textilií účinkem nízkoteplotního plazmatu při atmosférickém tlaku. Ke studiu bude využito materiálů přímo poskytnutých výrobcem, a proto v případě dostatečně kvalitních výsledků je i perspektiva přenesení této technologie do praxe. V rámci charakterizace smáčivosti netkaných textilií bude nutné tvůrčím způsobem rozvinout měření kontaktního úhlu na planárních površích s náhodnou strukturou. Výsledky práce budou prezentovány na mezinárodních konferencích. Na základě dosažených výsledků bude připravena nová úloha do praktik pro 4. ročník. Na projektu budeme spolupracovat i s katedrou fyzikální elektroniky MU v Brně.

Description in English
The project is oriented on the surface treatmen of non-woven textiles by atmospheric pressure plasma. The samples will be taken at the production unit and thus the results could be easy transfered into the technology. The theory and methodic of the contact angle estimation at the rough surface will be developed. The results will be presented at international symposia and they will be base for the future application in practical exercises at faculty.

Keywords
netkané textilie, povrchové úpravy, plasma

Key words in English
non-woven textile, surface treatment, plasma

Mark

IS2002/1877a

Default language

Czech

People responsible

Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2003-03-10 - not assigned)