Project detail

Synergie fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie

Duration: 01.03.2022 — 28.02.2023

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2022-01-01 - 2023-12-31)

On the project

Interdisciplinární projekt na pomezí fyzikální chemie a biochemie podporující samostatnou tvůrčí činnost studentů doktorského studia a rozvíjející jejich mezinárodní zkušenosti. Výzkum hydrokoloidů, přírodní organické hmoty, biotechnologií, v oblasti plazmové chemie a biomateriálů z hlediska fyzikálně-chemických a biochemických vysvětlení funkcí a fungování biologických systémů, materiálových aplikací a principů cirkulární ekonomiky.

Mark

FCH-S-22-7909

Default language

Czech

People responsible

Černayová Diana, Ing. - fellow researcher
Černeková Nicole, Ing. - fellow researcher
Diviš Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dušek Jakub, Ing. - fellow researcher
Dzurická Lucia, Ing. - fellow researcher
Holub Jiří, Ing. - fellow researcher
Hrabalová Vendula, Ing. - fellow researcher
Juglová Zuzana, Ing. - fellow researcher
Kadlec Martin, Ing. - fellow researcher
Klučáková Martina, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kovalčík Adriána, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Kužmová Darina, Ing. - fellow researcher
Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Mravec Filip, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mrázová Kateřina, Ing. - fellow researcher
Nábělek Jakub, Ing. - fellow researcher
Nešpor Tomáš, Ing. - fellow researcher
Obruča Stanislav, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Schildová Veronika, Ing. - fellow researcher
Smejkalová Kateřina, Ing. - fellow researcher
Šimanský Samuel, Ing. - fellow researcher
Širůček David, Ing. - fellow researcher
Vodička Juraj, Ing. - fellow researcher
Vostrejš Pavel, Ing. - fellow researcher
Wikarská Monika, Ing. - fellow researcher
Závodská Petra, Ing. - fellow researcher
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Food Science and Biotechnology
- (2022-01-01 - 2022-12-31)
Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2022-01-01 - 2022-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2022-01-01 - 2022-12-31)

Results

ZÁVODSKÁ, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Superabsorbents enriched by anorganic and organic nutrients in environmental systems. In NANOCON 2021 Abstracts. 1. Ostrava: Tanger Ltd., 2021. p. 92-92. ISBN: 978-80-88365-00-6.
Detail

ŠIMANSKÝ, S.; HOLUB, J.; MÁROVÁ, I. Uptake of methylmercury by local microalgae from Huelva province, Spain. Brno, Czech republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2023. p. 95-95.
Detail

HRABALOVÁ, V.; KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; POŘÍZKA, J.; OBRUČA, S. Production of Polyhydroxyalkanoates Using Hydrolyzates of Lignocellulosic Materials. The Biomania Student Scientific Meeting 2022. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2022. p. 114-114. ISBN: 978-80-280-0040-0.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, A.; VODIČKA, J.; TRUDIČOVÁ, M.; JUGLOVÁ, Z.; SMILEK, J.; MENČÍK, P.; MÁSILKO, J.; SLANINOVÁ, E.; MELČOVÁ, V.; KALINA, M.; OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P. Effects of Differing Monomer Compositions on Properties of P(3HB-co-4HB) Synthesized by Aneurinibacillus sp. H1 for Various Applications. Polymers, 2022, vol. 14, no. 10, p. 1-12. ISSN: 2073-4360.
Detail

ČERNAYOVÁ, D.; SÚKENÍK, M.; SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Generation of New Bio-Inoculants Using Self-encapsulation of Plant-growth Promoting Bacteria Azotobacter vinelandii. The Biomania Student Scientific Meeting. 1st. Brno, Czech Republic; 1st edition 2022: Masaryk University Press, 2022. p. 112-112. ISBN: 978-80-280-0040-0.
Detail

NEŠPOR, T.; SEDLÁČEK, P. The contribution of physical chemistry to research and development of biosurfactants and their potential use in carrier systems. XXII. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists: Book of abstracts. 1st electronic edition, 2022. Brno: Masaryk University Press, 2022. p. 50-51. ISBN: 978-80-280-0087-5.
Detail

SIWAL, S.; MISHRA, K.; SAINI, A.; ALSANIE, W.; KOVALČÍK, A.; THAKUR, V. Additive manufacturing of bio-based hydrogel composites: recent advances. JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT, 2022, vol. 2022, no. 2022, p. 1-16. ISSN: 1572-8919.
Detail

TRUCHLÁ, D.; MACHALA, Z.; GBELCOVÁ, H. The effects of plasma-activated phosphate buffered saline on monolayers and spheroids of cancer cells. 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) joint with COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri): Book of Abstracts. Bratislava: Comenius University, 2022. p. 72-72. ISBN: 978-80-8147-115-5.
Detail

TRUCHLÁ, D.; POLJAK, M.; KRČMA, F.; MACHALA, Z. Cold air plasma of streamer corona discharge for decontamination and wound healing. 9th International Conference on Plasma Medicine: Book of Abstracts. Eindhoven: Eindhoven Technical University, 2022. p. 161-161.
Detail

SMEJKALOVÁ, K.; TRUCHLÁ, D.; KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z.; SKOUMALOVÁ, P.; TRAIKOV, L.; BOGDANOV, T. Characterization and application of microwave plasma torch for wound healing. IWSSPP 2022 - Book of Abstracts. Sofia: Sofia University, 2022. p. 25-25.
Detail

KADLEC, M.; SMILEK, J.; PEKAŘ, M. Influence of surfactants on the rheological behaviour of agarose hydrogels. Nanocon 2022 – Abstracts. Ostrava, CZ: Tanger Ltd., 2022. p. 91-91. ISBN: 978-80-88365-07-5.
Detail

PEKAŘ, M. Reaction rate view on autocatalysis. Qeios, 2022, vol. 2022, no. 1, p. 1-6. ISSN: 2632-3834.
Detail

ZÁVODSKÁ, P.; JANEBOVÁ, D.; FUČÍK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; JAQUES, V. Mobility of Sulfonamide Antibiotic Sulfapyridine in Different Types of Soils. Ostrava: TangerLtd., 2022. p. 80-80. ISBN: 978-80-88365-07-5.
Detail

HRABALOVÁ, V.; KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; POŘÍZKA, J.; OBRUČA, S. Valorizace odpadních produktů na bázi lignocelulózy. ICCT 2022 - Book of abstracts. 2022.
Detail

JUGL, A.; PEKAŘ, M. Hyaluronan-cecropin B interactions studied by ultrasound velocimetry and isothermal titration calorimetry. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2023, vol. 227, no. 1, p. 786-794. ISSN: 0141-8130.
Detail

ŠKOVRANOVÁ, G.; ČULENOVÁ, M.; TREML, J.; DZURICKÁ, L.; MÁROVÁ, I.; SYCHROVÁ, A. Prenylated phenolics from Morus alba against MRSA infections as a strategy for wound healing. Frontiers in Pharmacology, 2022, vol. 13, no. 30.11.2022, ISSN: 1663-9812.
Detail

DZURICKÁ, L.; MÁROVÁ, I. FUNCTIONALIZED LIPID NANOPARTICLES WITH ENCAPSULATED ANTIMICROBIAL ACTIVE COMPOUNDS. Valencia, Spain: 15th World Congress on polyphenols applications 2022, 2022. p. 92-92.
Detail

DZURICKÁ, L.; SKOUMALOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Functionalized nanofibers with immobilized liposome particles. Mikulov: International conference on chemical technology 2022, 2022.
Detail

SOBKOVÁ, M.; STŘÍŽ, R.; KOVALČÍK, A. Application of bacterial cellulose in biomedicine. Studentská odborná konference, Chemie je život 2022, Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Brno, 2022. ISBN: 978-80-214-6117-8.
Detail

HRUŠKOVÁ, L.; VOSTREJŠ, P.; KOVALČÍK, A. Antioxidační aktivita ligninových nanočástic. Studentská odborná konference, Chemie je život 2022, Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Brno, 2022. ISBN: 978-80-214-6117-8.
Detail

ČERNEKOVÁ, N.; VOSTREJŠ, P.; KOVALČÍK, A. GRAPE LIGNIN BASED HYDROGELS. Chémia a technológie pre život, 24. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE. 2022. ISBN: 978-80-8208-083-7.
Detail

ČERNAYOVÁ, D.; SEDLÁČEK, P.; SLANINOVÁ, E.; TRUDIČOVÁ, M.; GAŠPAROVÁ, D.; OBRUČA, S. Preparation of New Generation of Bio-inoculants and their viability for applicational potential in agriculture. Sion, Switzerland: HES-SO Valais-Wallis, 2022.
Detail

ČERNAYOVÁ, D.; SEDLÁČEK, P.; SLANINOVÁ, E.; TRUDIČOVÁ, M.; OBRUČA, S. Next Generation of Bio-inoculants, their Preparation and Viability for the Agricultural Applications. 2022.
Detail

MRÁZOVÁ, K.; NOVÁČKOVÁ, I.; HRUBANOVÁ, K.; NEBESÁŘOVÁ, J.; OBRUČA, S.; KRYŽÁNEK, V. Ultrastructural changes in prokaryotic microorganisms caused by long-term exposure to high salt and copper ion concentrations. 16MCM: Book of Abstracts. Brno: Czechoslovak Microscopy Society, 2022. p. 231-232. ISBN: 978-80-11-02253-2.
Detail

ČERNAYOVÁ, D.; SÚKENÍK, M.; SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. PRODUKCIA BIOPOLYMÉROV BAKTÉRIOU AZOTOBACTER VINELANDII A JEJ NÁSLEDNÁ ENKAPSULÁCIA. 2022.
Detail

KLACIC, T.; JUGL, A.; PEKAŘ, M.; KOVACEVIC, D. High-Resolution Ultrasonic Spectroscopy: Looking at the Interpolyelectrolyte Neutralization from a Different Perspective. Macromolecules, 2023, vol. 56, no. 4, p. 1434-1445. ISSN: 1520-5835.
Detail

HRABALOVÁ, V.; OPIAL, T.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; OBRUČA, S. Biotransformace ferulové kyseliny pomocí extremofilních bakterií. ICCT 2023 - Book of abstracts. 1. Mikulov: AMCA, spol. s r. o., 2023. s. 34-34. ISBN: 978-80-88214-40-3.
Detail

VOSTREJŠ, P.; HRUŠKOVÁ, L.; KOVALČÍK, A. ISOLATION AND ANALYSIS OF GRAPE SEEDS LIGNIN FOR POTENTIONAL APPLICATION IN POLYMERIC BLENDS. Book of abstracts of the 10th International Conference on Chemical Technology. Praha: AMCA, spol. s r.o, 2023. p. 179-179. ISBN: 978-80-88214-40-3.
Detail

HOLUB, J.; SZOTKOWSKI, M.; CHUJANOV, O.; ŠPAČKOVÁ, D.; SNIEGOŇOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Production of Enriched Biomass by Carotenogenic Yeasts Cultivated on by-Products of Poultry Processing-A Screening Study. Microorganisms, 2023, vol. 11, no. 2, p. 1-18. ISSN: 2076-2607.
Detail

DZURICKÁ, L.; MÁROVÁ, I. Liposomal particles functionalized by antimicrobial ac-tive compoundstive compounds. The EuroBiotech Journal. Sciendo, 2023. p. 32-74. ISSN: 2564-615X.
Detail

BORDBAR, L.; SEDLÁČEK, P.; ANASTASOPOULOU, A. Plastic pollution in the deep-sea Giant red shrimp, Aristaeomorpha foliacea, in the Eastern Ionian Sea; an alarm point on stock and human health safety. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2023, vol. 877, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1879-1026.
Detail

SNIEGOŇOVÁ, P.; SZOTKOWSKI, M.; HOLUB, J.; SIKOROVÁ, P.; MÁROVÁ, I. The Effect of Oil-Rich Food Waste Substrates, Used as an Alternative Carbon Source, on the Cultivation of Microalgae-A Pilot Study. Microorganisms, 2023, vol. 11, no. 7, p. 1-15. ISSN: 2076-2607.
Detail

ŠINDELKOVÁ, K.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Characterization of plasma activated water for bio-applications. In 24th Symposium on Application of Plasma Processes and 13th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing – Book of Contributed Papers. Bratislava: Society for Plasma Research, 2023. p. 156-158. ISBN: 978-80-972179-3-8.
Detail

VODIČKA, J.; WIKARSKÁ, M.; TRUDIČOVÁ, M.; JUGLOVÁ, Z.; POSPÍŠILOVÁ, A.; KALINA, M.; SLANINOVÁ, E.; OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P. Degradation of P(3HB-co-4HB) Films in Simulated Body Fluids. Polymers, 2022, vol. 14, no. 10, p. 1-14. ISSN: 2073-4360.
Detail