Project detail

Surface energy estimation of DLC layers at polycarbonate substrates

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2001

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2001-01-01 - 2001-12-31)

On the project

Cílem řešení je měření povrchové energie DLC (Diamond Like Carbon) vrstev připravovaných plazmochemickou depozicí na polykarbonátech na katedře fyzikální elektroniky Př.F. MU v Brně. Za tímto účelem je nutné vypracovat příslušnou metodiku měření, nalézt vhodné kapaliny pro stanovení kontaktního úhlu a optimální metody, kterými se ze změřeného kontaktního úhlu určuje povrchová energie.

Description in English
Project is foccused on the estimation of surface energy of DLC thin layers prepared by plasma chemical deposition on the polycarbonate substrates. The appropriate methodology is prepared and the optimal liquids for contact angle are searched.

Keywords
povrchová energie, kontaktní úhel, DLC vrstvy

Key words in English
surface energy, contact angle, DLC layers

Mark

IS2001/0062

Default language

Czech

People responsible

Pryčková Jana, Ing. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2001-01-01 - 2001-12-31)

Results

PRYČKOVÁ, J., BURŠÍKOVÁ, V., ZAJÍČKOVÁ, L., BRZOBOHATÝ, O., SUBEDI, D. Stanovení povrchové energie tenkých vrstev nanášených v plazmatu vysokofrekvenčního výboje. In Juniormat'01, mezinárodní konference. Brno: FEI VUT v Brně, 2001. s. 230 ( s.)
Detail

PRYČKOVÁ, J., BURŠÍKOVÁ, V., ZAJÍČKOVÁ, L., DVOŘÁK, P., SUBEDI, D. Stanovení povrchové energie diamantu podobných vrstev nanášených v plazmatu vysokofrekvenčního výboje. In Sborník 53. zjazdu chemických spoločností. Banská Bystrica: 2001. s. 341 ( s.)
Detail

PRYČKOVÁ, J., BURŠÍKOVÁ, V. Study of the surface free energy of the thin films. In Proceedings of the 12th Annual Conference of Doctoral Students - WDS 2003. Praha: MATFYZPRESS, 2003. p. 665 ( p.)ISBN: 80-86732-18-5.
Detail

PRYČKOVÁ, J., BURŠÍKOVÁ, V. Estimation of Surface Free Energy of Diamond-like Carbon Films. In Proceedings of 14th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Slovenská Akadémia Ved, 2003. p. 220 ( p.)ISBN: 80-8040-195-0.
Detail

BURŠÍKOVÁ, V., ZAJÍČKOVÁ, L., NAVRÁTIL, V., PRYČKOVÁ, J., SUBEDI, D., JANČA, J. Modification of plasma deposited DLC films by hexamethyldisiloxane addition. In Proceedings of 13th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2001. p. 77 ( p.)ISBN: 80-223-1573-7.
Detail