Project detail

Vytvoření materiálně technického zázemí pro podporu rozvoje e-learningu na FCH

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2006-01-09 - 2006-12-31)

Mark

IS 2970

Default language

Czech

People responsible

Brada Jan, Ing. - fellow researcher
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Chemistry
- (2006-01-09 - not assigned)