Project detail

Videodocumentation of the actual plasmachemical technologies

Duration: 01.01.2000 — 31.12.2000

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2000-01-01 - 2000-12-31)

On the project

Cílem projektu bylo založení databáze videonahrávek plasmochemických procesů a technologií pro využití v přednáškách z aplikované chemie a fyziky nízkoteplotního plazmatu. byla vytvořena metodika pro pořizování původních nahrávek a jejich zpracování do digitální podoby. V databázi jsou zahrnuty jak laboratorní technologie, tak i průmyslové aplikace.

Description in English
A database of plasma chemical processes and technologies on video was founded. It contains both laboratory and industrial technologies with descriptions, referencies and links to original laboratories or companies. It is addressed to teacher in the field of plasma physics and plasma chemistry.

Keywords
plazmochemické procesy, plazmochemické technologie, výuka, video

Key words in English
plasma chemical processes, plasma chemical technologies, teaching, video

Mark

IS2000/1676

Default language

Czech

People responsible

Janča Jan, prof. RNDr., DrSc. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2000-01-01 - 2000-12-31)

Results

KRČMA, F., BEDNÁŘOVÁ, M., BUCHNÍČEK, M., JANČA, J. Plasmachemical Technologies on Video. In Sborník příspěvků konference Nové trendy ve fyzice. Brno: FEI VUT V Brně, 2001. p. 488 ( p.)ISBN: 80-214-1992-X.
Detail

KRČMA, F., BEDNÁŘOVÁ, M., BUCHNÍČEK, M., JANČA, J. Database of Plasmachemical Technologies for Use in Lecures from Applied Plasma Chemistry. In Proceedings of ISPC XV. Orleans: GREMI, Université Orleans, 2001. p. 2867 ( p.)
Detail