Project detail

Numerical Simulation of the Optical Spectra and their Statistics

Duration: 01.01.2004 — 31.12.2004

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2004-02-06 - not assigned)

On the project

Projekt je zaměřen na vývoj a další vylepšování vlastností programu Simul, který umožňuje výpočty optických spekter dvouatomových molekul. Výpočet je založen na známých molekulových konstantách. V programu je rovněž zahrnut výběr různých profilů spektrálních čar a kompletní statistika. Výsledky řešení projektu budou prezentovány na dvou mezinárodních konferencích a dvou setkáních v České republice.

Description in English
The project focuses on the development and further improovement of the program Simul allowing the calculation of the optical spectra of diatomic molecules. The calculation is based on the known molecular constants. The different line profile and the complete statistics will be included into the program. The results will be presented at two international conferences and at two meetings in the Czech Republic.

Keywords
numerické simulace, optická spektra dvouatomových molekul, statistika

Key words in English
numerical simulation, optical spectra of diatomic molecules, statistics

Mark

IS1677/2004

Default language

Czech

People responsible

Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Šormová Hana, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Chemistry
- (2004-02-06 - not assigned)

Results

Šormová, H., Krčma, F. Problems with Numerical Simulations of Optical Spectra. In Proceedings of Molecular Quantum Mechanics: The No Nonsense Path to Progress. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. P3.24 ( p.)
Detail

Šormová, H. Methods of the determination of the rotational temperature from molecular spectra and their statistics. In Contributed Papers of ECAMP VIII. Rennes: Universite Rennes, 2004. p. 72 ( p.)ISBN: 2-914771-21-5.
Detail

Šormová, H., Krčma, F. Determination of the Rotational Temperature and Uncerntainties. Czechoslovak Journal of Physics, 2004, vol. 54, no. C, p. 803 ( p.)ISSN: 0011-4626.
Detail

Šormová, H. Uncertainties and Measured Spectroscopy Data. In Proceedings of ChemStat 2004. Pardubice: Universita Pardubice, 2004. p. 55 ( p.)ISBN: 80-239-3462-7.
Detail

Šormová, H. The solution of the deconvolution by Fourier transform and its application to optical spectra. In Proceedings of Week of Doctoral Students. Praha: Matfyzpress, 2004. p. 625 ( p.)ISBN: 80-86732-32-0.
Detail

Šormová, H. Stanovení nejistot měření a jejich využití při zpracování spektroskopických dat. In Proceeding Participacition of doctoral students in science and research. Bratislava: Ekonomická universita, 2004. s. 272 ( s.)ISBN: 80-225-1850-6.
Detail